Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsrådens engagemang vecka 10-11

4 - 17 mars 2013

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.


Statsrådsberedningen


Fredrik Reinfeldt

4/3
Tar emot Thailands premiärminister Yingluck Shinawatra för överläggningar


5/3
Deltar vid Framtidskommissionens presentation av delutredning om Sveriges åldrande befolkning, Stockholm


6/3
Inrikes resa


12/3
Överläggningar med Turkiets president Abdullah Gül i samband med hans statsbesök till Sverige


13/3
EU-nämnden


14-15/3
Europeiska Rådet, Bryssel


15/3
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad


16/3
Talar vid Moderaternas Sverigemöte, Karlstad


Birgitta Ohlsson

4/3
Medverkar vid TCO:s seminarium om kvinnliga chefers villkor, Stockholm


5/3
Bilateralt möte med Montenegros utrikesminister Mr Luksics, Stockholm


Närvarar vid prisutdelningen "Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor", Stockholm


6/3
Bilateralt möte med tysk delegation av politiker och tjänstemän om erfarenhetsutbyte om förskola inom EU, Stockholm


Bilateralt möte med Litauens talman Mr Gedvilas, Stockholm


Inledningsanförande och stipendieutdelare vid "Woman in Red 2013", Stockholm


8/3
Informerar EU-nämnden inför allmänna rådet (GAC), riksdagen


9-10/3
Folkpartiets riksmöte, Västerås


11/3
Allmänna rådet (GAC), Bryssel


14/3
Föreläser vid Utrikespolitiska föreningen samt partiarrangemang, Örebro


Anförande vid Svenska Kvinnors Europanätverks (SKEN) seminarium, Stockholm


16/3
Partiarrangemang, Stockholm


Arbetsmarknadsdepartementet


Hillevi Engström

12/3
Resa, Dalarnas län


13/3
Medverkar på Chefgalan, Stockholm


15/3
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad


Erik Ullenhag

6/3
Besöker Volontärbyrån, Tensta


Besöker Sundbyberg


8/3
Interpellationsdebatt, riksdagen


9-10/3
Folkpartiets riksmöte, Västerås


11/3
Besöker Karlstad och Kristinehamn


14/3
Frågestund, riksdagen


Finansdepartementet


Anders Borg

1/3
EU-nämnden, riksdagen


4/3
Deltar i seminariet Hur vi stärker sammanhållningen i samhället, riksdagen


5/3
Deltar i Ekofin, Bryssel


8/3
Interpellationsdebatt, riksdagenFörsvarsdepartementet


Karin Enström

4/3
Överlämning av utredningen om en effektiv Sevesolagstiftning, Stockholm


6/3
Besök av Litauens talman Vydas Gedvilas, Stockholm


7/3
Frågestund, riksdagen


Anförande vid Reservofficerssällskapet årsmöte och 70-årsjubileum, Stockholm


8/3
Inkommande besök av Georgiens minister för Europeisk och Euro-Atlantisk integration, Alex Petriashvili, Stockholm


11/3
Lansering av informationsnumret 11313, Stockholm


12/3
Inledningsanförande vid FOS (Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté) årsmöte, Stockholm


Anförande och frågestund för Föreningen FHS, Stockholm


14-15/3
Nordiskt försvarsministermöte, Finland


15-16/3
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad


Justitiedepartementet


Beatrice Ask

5/3
Interpellationsdebatt, riksdagen


Återrapportering av regeringsuppdrag angående satsning mot livsstilskriminellas brottslighet


7-8/3
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, BrysselKulturdepartementet


Lena Adelsohn Liljeroth

5/3
Interpellationsdebatt, riksdagen


7/3
Deltar i mediedagarna MEG, Göteborg


8/3
Öppningstalar på UN Women Sveriges firande av internationella kvinnodagen, Stockholm


9/3
Närvarar vid svenska finalen av Melodifestivalen, Stockholm


11/3
Deltar i välkomstceremonin vid turkiskt statsbesök, Stockholm


Besöker Statens Konstråd, Stockholm


12/3
Besöker Svensk Biblioteksförening


15-16/3
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad


17/3
Närvarar vid den Svenska Bandyfinalen 2013, Stockholm


Landsbygdsdepartementet


Eskil Erlandsson

4/3
Prisutdelare, White Guide Gala, Stockholm


6/3
Tala på LRF Ungdomens riksstämma, Sånga Säby


8/3
Pressträff med LRF, Växjö


8-9/3
Partiarrangemang, Småland


16/3
Partiarrangemang, Flen


Miljödepartementet


Lena Ek

6/3
Klimatturné till Säffle


7/3
Tar emot kunskapslägesrapport från Kärnavfallsrådet


Aktivitet på Båtmässan "Allt för sjön"


11/3
Medverkar vid återvinningskonferens, Stockholm


13/3
Klimatturné till Linköping


14/3
Möte med Miljö- och jordbruksutskottet, riksdagen


Frågestund, riksdagen


Anförande vid forskningsprogrammet SCARP:s slutkonferens, Stockholm


15/3
Möte i EU-nämnden


Näringsdepartementet


Annie Lööf

4/3
Inledningstalare på Ratio konferens kring temat Arbetsförlagt lärande, Stockholm


5/3
Nordiska ministerrådet, Stockholm


6/3
Möte kring besöksnäringen, Åre


8/3
Mottagande av betänkande "Effektiv konkurrenstillsyn"


11/3
Deltar i ceremonierna kring statsbesöket av Turkiets president, Stockholm


13/3
Medverkar i invigning av ny investering på Skoghalls bruk, Värmland


14/3
Presentation av entreprenörskapsbarometern, Stockholm


Frågestund, riksdagen


Catharina Elmsäter-Svärd

6/3
Besöker Uppsala


7/3
Partiarrangemang


8/3
Partiarrangemang


11/3
Rådet för transport, telekommunikation och energi, Bryssel


12/3
Talar på FIA-dagen (Förnyelse i anläggningsbranschen), Stockholm


Interpellationsdebatt, riksdagen


13/3
Deltar i Cykelkonferens, Örebro


Deltar i Järnvägssäkerhetskonferensen, Örebro


15/3
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad


Anna-Karin Hatt

8/3
Träff med SKL:s styrelse angående E-förvaltningsstrategin


12/3
Interpellationsdebatt, riksdagen


13/3
Inviger kraftvärmeverk, Helsingborg


Inviger Centerpartiets lokal, Malmö


Rapidus Efter-jobbet-möte, Malmö


14/3
Miljö- och jordbruksutskottet


15/3
Partiarrangemang


16/3
Centerpartiets stämma, Gotland


Socialdepartementet


Göran Hägglund

4-5/3
Rådet för sysselsättning, sociala frågor, hälsa och konsumentpolitik, Dublin


6/3
Inviger Apotek Hjärtats nya varulager, Norrköping


Delar ut stipendium på årets Woman in Red-seminarium, Stockholm


8/3
Interpellationsdebatt, riksdagen


Partiarrangemang, Solna


11/3
Mottagningsceremoni med anledning av statsbesök från Turkiet, Stockholm


12/3
Tar emot Barnrörelserapporten från Friskis & Svettis, Stockholm


13/3
Medverkar på Psykiatriska föreningens årskonferens, Stockholm


Maria Larsson

11/3
Besöker Silviahemmet, Stockholm


Möter Rinkebyakademin, Stockholm


12/3
Interpellationsdebatt, riksdagen


Möter X-Cons, Stockholm


13/3
Träffar Anhörigas riksförbund, Stockholm


Möte med SOS-barnbyar, Stockholm


14/3
Frågestund, riksdagen


15/3
Besöker Umeå


16/3
Partiarrangemang, Umeå


Ulf Kristersson

4/3
Partiarrangemang, Fördelningsseminarium, Stockholm


Partiarrangemang, Stockholm


5/3
Socialdepartementets och OECD:s seminarium om psykisk ohälsa och det svenska arbetslivet, Stockholm


8/3
Partiarrangemang, Stockholm


14/3
Frågestund, riksdagen


15-16/3
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad


Stefan Attefall

4/3
Möter Thailands premiärminister Yingluck Shinawatra, Stockholm


5/3
Interpellationsdebatt, riksdagen


6/3
Besöker Länsstyrelsen i Dalarna


7/3
Frågestund, riksdagen


13/3
Besöker Sundsvall


14/3
Talar på miljöstyrningsrådet, Stockholm


16/3
Partiarrangemang, Jönköping


Utbildningsdepartementet


Jan Björklund

5/3
Talar på Universitetskanslerämbetets konferens, Stockholm


Interpellationsdebatt, riksdagen


8-10/3
Folkpartiets riksmöte, Västerås


11/3
Deltar vid det turkiska statsbesöket, Stockholm


13/3
Deltar vid det turkiska statsbesöket, Uppsala


Maria Arnholm

4-7/3
Deltar vid FN:s kvinnokommission, New York


8/3
Panelsamtal vid Ja-delegationens 8 marsseminarium, Stockholm


Deltar vid Sveriges Kvinnolobbys 15:52-rörelsens seminarium om jämställda löner, Stockholm


12/3
Interpellationsdebatt, riksdagen


13/3
Deltar vid ViS årliga konferens Vuxenutbildningen tar ledningen, Linköping


Utrikesdepartementet


Carl Bildt

5/3
Besök av Ekmeleddin ihsanoglu, Secretary- General of the Organization of Islamic Cooperation


7/3
Besöker Haag


8/3
Träffar EU-ländernas ambassadörer i Stockholm


11/3
Rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel


11-13/3
Deltar i statsbesöket av president Gül från Turkiet


15/3
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad


15-16/3
Brussel Forum, Bryssel


Ewa Björling

4/3
Prisutdelare vid White Guide Gala, Stockholm


5/3
Träffar Litauens nytillträdde talman Vydas Gedvilas, Stockholm


6/3
Besök på Ideon Science Park och möte med Öresundsdelegationen, Lund


Stipendieutdelare vid 1,6-miljonerklubbens gala Woman in Red, Stockholm


7/3
Frågestund, riksdagen


11/3
Statsbesök av Turkiets president, Abdullah Gül. Deltar vid mottagningsceremoni, lunch samt företagsseminarium anordnat av Business Sweden


12/3
Jurymöte inför JCDecaux:s kommunikationstävling UTE


13/3
Deltar vid anförande av Turkiets president Abdullah Gül, riksdagen


Träffar Nordiska rådets svenska delegation, riksdagen


Gunilla Carlsson

4-5/3
Deltar i Post-2015 High Level Health Consultation Meeting, Botswana


6/3
Deltar i riksdagsdebatt om Sveriges Politik för global utveckling (Betänkande 2012/13:UU12), Stockholm


8/3
Möte med kvinnor från Syrien med anledning av Internationella kvinnodagen


11/3
Deltar i mottagningsceremoni med anledning av statsbesök från Turkiet, Stockholm


Möte med LO/TCO, Stockholm


12/3
Möte med Centre for Human Dialogue, Stockholm


13/3
Möte med Svenska FN-förbundet, Stockholm


15-16/3
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad