Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Regeringen har beslutat om en förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Förordningen innehåller bestämmelser om stöd till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning av ungdomar under 25 år.

En prioriterad fråga för regeringen är att fler ungdomar snabbare ska få jobb och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet för yrkesintroduktionsanställningar är ett konkret resultat av regeringens trepartssamtal med arbetsmarknadens parter och öppnar en helt ny väg in på arbetsmarknaden för Sveriges unga där de får möjlighet att lära sig jobbet på jobbet.


De s.k. YA-jobben är kollektivavtalsenliga anställningar där utbildning eller handledning utgör minst 15 procent av arbetstiden. Anställningarna riktar sig till unga personer (15-24 år) som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Syftet är att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga.


Stödet till arbetsgivarna omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning och lämnas så länge yrkesintroduktionsanställningen varar, dock längst under 12 månader. Förordningen träder i kraft den 15 januari 2014.


Kontakt

Linda Norberg
Pressekreterare hos Elisabeth Svantesson
work 08-405 10 00