Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Regeringen utser ordförande i regionala strukturfondspartnerskap

Den nya programperioden för EG:s strukturfonder omfattar perioden 2007-2013. För att bidra till en stärkt regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige har det upprättats ett nationellt strukturfondsprogram för Europiska socialfonden och åtta regionala strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Med stöd av en lag om strukturfondspartnerskap har åtta strukturfondspartnerskap bildats. Regeringen utser följande personer att vara ordförande och ersättare i ett strukturfondspartnerskap. Förordnandena gäller från och med 1 juli 2007 till och med 31 december 2010.


1. Mellersta Norrland

Ordförande:
Gerhard Larsson, landshövding Västernorrlands län
Ersättare:
Maggi Mikaelsson, landshövding Jämtlands län


2. Norra Mellansverige

Ordförande:
Kjell Höglin, ordförande styrelsen för Gävleborgs kommuner och landsting
Ersättare:
Eva Tjernström, kommunstyrelsens ordförande Söderhamn kommun


3. Skåne-Blekinge

Ordförande:
Pia Kinhult, regionråd Region Skåne
Ersättare:
Mats Johansson, regionstyrelsens ordförande Region Blekinge


4. Småland och Öarna

Ordförande:
Marie-Louise Hilmersson, ordförande Regionförbundet södra Småland
Ersättare:
Leif Larsson, ordförande Regionförbundet Kalmar län


5. Stockholm

Ordförande:
Erik Langby, kommunalråd Nacka kommun
Ersättare:
Ulla Hamilton, miljöborgarråd Stockholms stad


6. Västsverige

Ordförande:
Kent Johansson, regionråd Västra Götalandsregionen
Ersättare:
Gunilla Levén, oppositionsråd Västra Götalandsregionen


7. Östra Mellansverige

Ordförande:
Carola Gunnarsson, kommunalråd Sala
Ersättare:
Åke Hillman, tidigare kommunalråd Västerås


8. Övre Norrland

Ordförande:
Per-Ola Eriksson, landshövding Norrbottens län
Ersättare:
Lorentz Andersson, landshövding Västerbottens län


Kontakt

Linda Ylivainio
Politiskt sakkunnig hos Maud Olofsson