Lagstiftning

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag till nya och ändrade lagar från regeringen. Förslagen utarbetas i det departement som ansvarar för det verksamhetsområde dit lagstiftningen hör.

Justitiedepartementet har hand om en mycket stor del av lagstiftningen och har också ett övergripande ansvar inom Regeringskansliet för lagstiftningens kvalitet.

Departementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena för

  • statsrätt och allmän förvaltningsrätt,
  • civilrätt,
  • processrätt,
  • straffrätt, samt
  • migrationsrätt.

Sök bland lagar, förordningar, kommittédirektiv med mera i Regeringskansliets rättsdatabaser och på webbplatsen för den offentliga förvaltningens rättsinformation, lagrummet.se.