Internationellt rättsligt samarbete

En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga samarbete innebär att departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar framställningar till och från Sverige i ärenden om

  • internationell rättslig hjälp i brottmål,
  • utlämning för brott,
  • överförande av straffverkställighet,
  • internationellt samarbete som rör lagföring för brott,
  • rättslig hjälp i civila mål och ärenden,
  • ansökningar om rättshjälp, samt
  • upplysning om innehållet i svensk och utländsk rätt.

Funktionen går under benämningen "Centralmyndigheten".

På de här sidorna tillhandahåller Justitiedepartementet allmän information om internationellt rättsligt samarbete. Vi gör vårt bästa för att hålla uppgifterna aktuella och korrekta men vi kan inte ta ansvar för att informationen i alla fall är korrekt eller fullständig.

Den närmare informationen riktar sig framför allt till myndigheter.

Kontakta Centralmyndigheten

Adress: Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS)
Centralmyndigheten
103 33 STOCKHOLM

Tfn: 00 46-8-405 10 00 (vx), 00 46-8-405 45 00 (kansli)
Telefax: 00 46-8-405 46 76
E-post: ju.birs (snabel-a) regeringskansliet.se