Förnybar energi

Förnybar energi

Politiken för förnybar energi handlar om främjande av produktion och användning av energi från förnybara energikällor, såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft. Sverige har ett marknadsbaserat stödsystem, elcertifikatsystemet, som främsta styrmedel för att öka produktionen av förnybar el. Till detta finns ett antal kompletterande styrmedel för produktion, distribution och användning av andra förnybara energikällor.

Budget för energi 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder kronor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om det statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Propositionen innehåller även ett antal andra aviseringar så som förstärkt stöd till solceller och skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.

Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av Vattenfall

Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister tillika biträdande finansminister Per Bolund.

Alla notiser