Förnybar energi

Förnybar energi

Förnybar energi handlar om produktion och användning av energi från förnybara energikällor, såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft. I politikområdet ingår bland annat elcertifikatsystemet - det främsta styrmedlet i Sverige för att öka produktionen av förnybar el - och ett antal kompletterande styrmedel.

Budget för energi 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder kronor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om det statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Propositionen innehåller även ett antal andra aviseringar så som förstärkt stöd till solceller och skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.

Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av Vattenfall

Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister tillika biträdande finansminister Per Bolund.

Alla notiser