Reseinformation från Sveriges ambassader

Reseinformation från Sveriges ambassader

Sveriges ambassader publicerar allmän reseinformation som vänder sig till den genomsnittlige resenären.

I listan nedan hittar du länkar till aktuell reseinformation för olika länder. I reseinformationen kan du läsa om det allmänna säkerhetsläget i landet du vill resa till, viktiga saker att tänka på just där och om UD avråder från resor.

UD avråder normalt från resor till länder där det råder krig eller krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter samt i vissa fall vid terroristattacker och naturkatastrofer.

Reseinformation från Sveriges ambassader