Sveriges förbindelser med Afghanistan

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Afghanistan under Externa länkar.

Visum till Afghanistan

För information om visumregler kontakta Afghanistans ambassad (i Oslo, Norge), se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Afghanistan

Sverige har haft relationer med Afghanistan sedan 1930-talet. Under de senaste åren har Sverige bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser i Afghanistan. Sedan något år tillbaka har tonvikten i det svenska engagemanget alltmer övergått till långsiktigt utvecklingssamarbete och politiskt stöd. Sverige avser bidra till en kommande internationell insats, Resolute Support Mission (RSM) som syftar till att stödja, utbilda och genomföra rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Sedan 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad med cirka tio utsända medarbetare i Kabul. Ambassaden arbetar nära Utrikesdepartementet, våra delegationer vid FN, EU och Nato, liksom med våra andra ambassader i andra huvudstäder runtom i världen, för att föra fram svenska positioner avseende det internationella samfundets insatser i Afghanistan.

För Sverige är samarbetet inom ramen för EU ett av de viktigaste instrumenten för att få gehör för svenska ståndpunkter och för att bidra till mer effektiva insatser. Vid EU:s utrikesministermöte i juni 2014 antogs en ny EU-strategi för Afghanistan. Afghanistan är ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd. Under 2013 uppgick biståndet till cirka 600 miljoner kronor. Utöver detta bidrar Sverige årligen med omkring 150 miljoner kronor till Afghanistan i form av humanitärt stöd. I juni 2014 antogs en ny biståndsstrategi för Afghanistan - denna har en indikativ volym om 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019.

Sverige har sedan 2002 också bidragit till den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) som hjälper den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet. Insatsen leds sedan hösten 2003 av Nato på uppdrag av FN. Sverige har haft ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad (Provincial Reconstruction Team, PRT) i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan.

Det svenska styrkebidraget har successivt reducerats sedan 2012 och avvecklades under sommaren. Vid utgången av 2014 kommer ISAF att avslutas i enlighet med den pågående övergångsprocessen. Sverige har beredskap för att bidra till Natos kommande utbildnings- och rådgivningsinsats, Resolute Support Mission (RSM), som ett led i att förbereda ett eventuellt bidrag finn ett 30-tal officerare på plats i Afghanistan.

Utöver den diplomatiska närvaron, det svenska biståndet och det militära bidraget är Sverige sedan flera år en av de största deltagarna till EU:s polisinsats (EUPOL). Sverige bidrar för närvarande med cirka 25 personer till EUPOL, inklusive chefen för insatsen, bidraget består främst av poliser och civila experter.