Sri Lanka

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Sri Lanka under Externa länkar.

Visum till Sri Lanka

UD svarar inte på frågor om visum till Sri Lanka. För information om visumregler kontakta Sri Lankas ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Sri Lanka

Sverige och Sri Lanka upprättade diplomatiska förbindelser 1949. Sri Lanka var ett av de första samarbetsländerna för svensk bistånd. De bilaterala relationerna har dominerats av utvecklingssamarbetet som pågick i närmare femtio år, men det fasades ut under 2010 som en följd av beslutet att koncentrera det bilaterala utvecklingssamarbetet till färre länder. Samma år stängdes ambassaden, och numera är Sveriges ambassadör i New Delhi sidoackrediterad till Sri Lanka. Ett honorärkonsulat finns i Colombo. Sri Lanka har haft en ambassad i Stockholm sedan 1970.

Handelsutbytet mellan Sverige och Sri Lanka är relativt begränsat, men ökar i omfattning. Omkring tjugo svenska företag, bland annat inom IT-sektorn, är idag verksamma i landet. Allt fler företag lägger också ut programmering, forskning och utveckling till Sri Lanka. Svensk turism till landet har ökat under senare år.

Besöksutbytet har på senare år varit begränsat. Sveriges politiska relationer med Sri Lanka hanteras idag främst genom EU. Dialogen mellan EU och Sri Lanka spänner över ett brett spektrum av frågor såsom politik, mänskliga rättigheter, handel, bistånd, migration, miljö, och fiske.