Östtimor

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Östtimor under Externa länkar.

Visum till Östtimor

UD svarar inte på frågor om visum till Östtimor. För information om visumregler kontakta Östtimors EU-ambassad i Bryssel, Belgien.
Telefon: +32 2 280 00 96
E-post: jo_amorim@yahoo.com

Sveriges förbindelser med Östtimor

Sverige etablerade diplomatiska relationer med Östtimor år 2002. Indonesiens ockupation av den forna portugisiska kolonin år 1975 erkändes aldrig av Sverige och det fanns ett stort engagemang bland svenska politiker och intresseorganisationer för Östtimors frigörelse. Efter ett par år som FN-protektorat blev Östtimor självständigt år 2002. Sverige har sedan självständigheten deltagit i de olika FN-insatserna i landet med bland annat svenska poliser. Sveriges utvecklingssamarbete med Östtimor avslutades 2013.

Den svenska handeln med Östtimor är mycket begränsad. Sveriges ambassadör i Jakarta är sidoackrediterad till Östtimor.