En förnyad svensk Afrikapolitik

Sveriges samarbete med Afrika utgår från den skrivelse som regeringen presenterade för riksdagen 12 mars 2008: "Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter"

Sveriges förnyade Afrikapolitik tar sin utgångspunkt i de positiva förändringar som Afrika har genomgått under den gångna tioårsperioden och i utvecklingen av Afrikas relationer med omvärlden, inklusive Sverige. Skrivelsen tar avstamp i de förändringsprocesser som pågår i Afrika och redogör för de utmaningar och möjligheter som kontinenten står inför i kampen mot fattigdomen och för en hållbar utveckling.