Angola

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Angola under Externa länkar.

Visum till Angola

UD svarar inte på frågor om visum till Angola. För information om visumregler kontakta Angolas ambassad, se Externa länkar

Sveriges relationer med Angola

Relationerna mellan Sverige och Angola är goda. Sverige var ett av de första länderna som erkände Angola 1975 och diplomatiska relationer upprättades redan i februari 1976. Sverige stödde landets befrielsekamp, och under det angolanska inbördeskriget 1975-2002 var Sverige en av de största biståndsgivarna. Med anledning av den mycket snabba ekonomiska utvecklingen i Angola avvecklades det svenska biståndet under 2000-talet. Angola var en av Sveriges viktigaste exportmarknader i Afrika i slutet av 1980-talet, men under kriget minskade den svenska exporten gradvis. Efter krigsslutet har den svenska exporten till landet åter börjat ta fart och handelsrelationerna har intensifierats. Sverige har en ambassad, vars kansli är samlokaliserad med Norges. Ambassadens uppgift är bland annat att stärka relationerna mellan Sveriges och Angolas regeringar och mellan invånare, organisationer och företag i de båda länderna. Ambassaden är främst inriktad på att främja Sverige och handelsfrämjande verksamhet. Den svenska representationen består av en ambassadör samt en utsänd handläggare från UD.