Moçambique

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Moçambique under Externa länkar.

Visum till Moçambique

UD svarar inte på frågor om visum till Moçambique. För information om visumregler kontakta Moçambiques ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Moçambique

Sverige gav humanitärt och politiskt stöd till befrielsekampen och har haft ett omfattande utvecklingssamarbete med Moçambique sedan självständigheten. Idag är Moçambique ett av Sveriges främsta samarbetsländer inom utvecklingssamarbetet.

Det svenska stödet till regeringens program för fattigdomsbekämpning inriktar sig främst på demokratisk samhällsstyrning, jordbruk och energi, samt forskningssamverkan. Svenska företag investerar i dagsläget i förbättrad infrastruktur och energitillförsel. Handelsutbytet väntas växa framöver till följd av den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i landet.

Moçambique idag

Moçambique har de senaste tio åren haft en årlig tillväxt på över 7 % och landet förväntas vara en av de fem snabbast växande ekonomierna i världen under de kommande åren. I centrum för denna tillväxt finns Moçambiques naturtillgångar i form av mineraler och naturgas. Landet väntas på sikt bli en av världens ledande kol- och gasexportörer. Stora utmaningar kvarstår dock när det gäller att omsätta den höga tillväxten i fattigdomsminskning och jobbskapande.

Utvecklingen hämmas av landets undermåliga infrastruktur och befolkningens låga utbildning. Den utbredda korruptionen utgör också ett viktigt hinder och ett fokus för det svenska biståndet är att öka medborgarnas möjligheter till ansvarsutkrävande gentemot statsförvaltningen. Landet har relativt fri media, men det politiska livet domineras av regeringspartiet Frelimo som vunnit alla val och har ett fast grepp om statsmakten.

Kort historisk bakgrund

Moçambique vann sin självständighet från kolonialmakten Portugal 1975 efter ett långt befrielsekrig med rebellrörelsen Frelimo i ledningen. Ett inbördeskrig utbröt direkt efter självständigheten som förödde landet. Först 1992 ingicks ett fredsavtal som satte stopp för trettio år av krig. Landet har ett flerpartisystem med fria val till president och parlament. Frelimo har styrt landet sedan 1975 och är dubbelt så stort som övriga partier sammanlagt.

Det största oppositionspartiet Renamo har sina rötter i en rebellrörelse som stöddes av Sydafrika i ett försök att destabilisera det självständiga Moçambique. Vid valet 2009 deltog för första gången ett nytt oppositionsparti, Movimento Democrático de Moçambique (MDM), och partiet har därefter stärkt sin ställning. Armando Guebuza är landets president sedan 2005. Landets politik och dess resultat i fattigdomsbekämpningen har vunnit internationellt erkännande. Under de senaste åren har landet dock drabbats hårt av både översvämningar och torka.