Moçambique

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Moçambique under Externa länkar.

Visum till Moçambique

UD svarar inte på frågor om visum till Moçambique. För information om visumregler kontakta Moçambiques ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Moçambique

Sverige gav humanitärt och politiskt stöd till befrielsekampen och har haft ett omfattande utvecklingssamarbete med Moçambique sedan landets självständighet 1975. Idag är Moçambique ett av Sveriges främsta samarbetsländer inom utvecklingssamarbetet.

Det svenska stödet till regeringens program för fattigdomsbekämpning inriktar sig främst på demokratisk samhällsstyrning, jordbruk och energi, samt forskningssamverkan. Svenska företag investerar i dagsläget i förbättrad infrastruktur och energitillförsel. Handelsutbytet väntas växa framöver till följd av den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i landet. Sveriges ambassad i Maputo består av utsända från både UD och Sida.