Peru

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Peru under Externa länkar.

Visum till Peru

UD svarar inte på visumfrågor till Peru. För information om visumregler kontakta Perus ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Peru

Sverige och Peru har en lång tradition med goda relationer och många svenska företag har verksamhet sedan decennier (SKF var först på plats redan 1918). I dagsläget finns det ett femtontal svenska företag representerade i Peru. Sveriges ambassad i Santiago de Chile är sidoackrediterad i Peru sedan ambassaden i Lima avvecklades 2001. I Lima finns sedan dess ett svenskt honorärt generalkonsulat. Sedan 2009 finns en nordisk handelskammare i Lima med uppdrag att stödja svenskt näringsliv. Business Sweden täcker Peru från sitt Chilekontor.

En av höjdpunkterna i de svensk-peruanska relationerna under 2014 var utan tvivel återlämnandet av de första fyra av totalt 89 Paracastextilier till Peru. De 2000 år gamla textilierna som transporterats från Göteborg överlämnades vid en högtidlig ceremoni den 18 juni i Lima i närvaro av bl a kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs stad Annelie Hulthén och Perus president Ollanta Humala.

År 2013 trädde frihandelsavtalet mellan EU och Peru i kraft. Handeln mellan Sverige och Peru har vuxit snabbt under de senaste åren, om än från en blygsam nivå, och året 2012 var Peru Sveriges tredje exportmarknad i Sydamerika. Svensk export till Peru ökade från 442 MSEK år 2000 till 1 506 MSEK år 2013. Särskilt viktiga produkter är försäljningen av verkstadsprodukter, maskiner och kapitalvaror. Även den svenska importen från Peru har ökat betydligt under samma period, från 127 MSEK år 2000, till 1 506 MSEK år 2013. Från Peru importerar Sverige främst kopparmalm (76 procent av importen) samt kaffe (17 procent). Med det nya frihandelsavtalet i kraft finns det potential att öka handelsutbytet ytterligare.

Sveriges regering beslutade år 2007 att koncentrera det svenska utvecklingssamarbetet till ett mindre antal länder. Peru var ett av de länder som därmed avskrevs som bilateralt samarbetsland och biståndet avvecklades gradvis för att upphöra helt år 2010. Stödet har uppgått till mellan 20 och 25 miljoner kronor per år och inriktades på demokrati och främjandet av mänskliga rättigheter.