Arbetsliv

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön omfattar samtliga faktorer och förhållanden i arbetet, allt ifrån teknik och fysiska faktorer till arbetsorganisatoriska och sociala förhållanden samt faktorer som rör arbetets innehåll.

Arbetsrätt

Arbetsrätten består av två delar - individuell och kollektiv arbetsrätt. Den individuella arbetsrätten rör förhållandet mellan enskilda arbetsgivare och arbetstagare. Den kollektiva arbetsrätten rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, t.ex. frågor om kollektivavtal.

Lönebildning

Formerna för lönebildningen är i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter. Som stöd för parternas arbete finns ett regelverk inom vilket parterna kan agera vid avtalsförhandlingar och konflikt.