Arbetsliv

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön omfattar samtliga faktorer och förhållanden i arbetet, allt ifrån teknik och fysiska faktorer till arbetsorganisatoriska och sociala förhållanden samt faktorer som rör arbetets innehåll.

Arbetsrätt

Arbetsrätt omfattar de regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, den individuella arbetsrätten, och förhållandet mellan arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, den kollektiva arbetsrätten.

Lönebildning

Formerna för lönebildningen är i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter. Som stöd för parternas arbete finns ett regelverk inom vilket parterna kan agera vid avtalsförhandlingar och konflikt.