Handelspolitik

Handel bygger det svenska välståndet

Handel med vår omvärld har byggt och bygger fortfarande det svenska välståndet. Den svenska handelspolitiken handlar därför om att underlätta export och import till och från andra länder.

Sverige arbetar bland annat i internationella handelsförhandlingar för öppna, enkla och rättvisa villkor för internationell handel och investeringar. Politiken ska bidra till tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling.
Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i utformningen av handelspolitiken för en av de mest betydelsefulla aktörerna på den internationella handelspolitiska arenan.

Sveriges handelspolitik

Sveriges handelspolitik bygger på frihandel. Meningen "Sveriges utveckling - från fattigdom till välfärdssamhälle - är avregleringarnas och frihandelns historia" inleder regeringens handelspolitiska deklaration som presenterades i Riksdagen den 14 april 2010.

EU:s handelspolitik

EU:s flagga

EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den inre marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet av globala och regionala regler för import och export till exempel i Världshandelsorganisationen WTO.

Världshandelsorganisationen WTO

Logo:WTO

I världshandelsorganisationen (WTO) med säte i Genève förhandlar världens länder om villkoren för internationell handel.

OECD

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, med säte i Paris, är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling, främst för de 30 medlemsländerna.

Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet.
UD verkar för ökad export, import och utländska investeringar i Sverige, men också för att stärka Sverigebilden i utlandet.

Senaste från Mänskliga rättigheter.se

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter är till för dig som söker fakta om mänskliga rättigheter i internationella sammanhang och i Sverige.