Handelspolitik

Handel - nyckel till växande ekonomi och nya jobb

"Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen kommer att arbeta för progressiva internationella handelsavtal och riva handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen och människors hälsa. Handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade beslut. Vi ska verka för en global ordning mellan arbete och kapital som säkrar en internationell ekonomi som gynnar alla och kuvar ingen."

Ur regeringsförklaringen, oktober 2014

Sveriges handelspolitik

Handel med vår omvärld har alltid varit en viktig del av en stark svensk ekonomi. Den svenska handelspolitiken syftar därför till att underlätta export och import och möjliggöra ett ömsesidigt handelsutbyte med andra länder.

EU:s handelspolitik

EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den inre marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet av globala och regionala regler för import och export i till exempel Världshandelsorganisationen (WTO).

Världshandelsorganisationen WTO

I Världshandelsorganisationen (WTO), med säte i Genève, förhandlar världens länder om villkoren för global handel.

TTIP

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett frihandelsavtal under förhandling mellan EU och USA som syftar till att fördjupa det ekonomiska samarbetet mellan dessa två regioner.

OECD

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, med säte i Paris, är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling, främst för de länder som är medlemmar.

Handel och utveckling

Handel kan fungera som ett viktigt verktyg för ekonomisk tillväxt och långsiktig fattigdomsbekämpning och är därför avgörande för en rättvis och hållbar global utveckling

Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet.
UD verkar för ökad export, import och utländska investeringar i Sverige, men också för att stärka Sverigebilden i utlandet.

Senaste från Mänskliga rättigheter.se

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter är till för dig som söker fakta om mänskliga rättigheter i internationella sammanhang och i Sverige.