Iran

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Iran under Externa länkar

Visum till Iran

UD svarar inte på frågor om visum till Iran. För information om visumregler kontakta Irans ambassad, se Externa länkar

Sveriges förbindelser med Iran

Sverige och Iran etablerade diplomatiska förbindelser i samband med att ett vänskapstraktat ingicks 1929. Idag finns en svensk ambassad i Teheran och en iransk ambassad i Stockholm. Iran har historiskt varit en av Sveriges viktigaste utomeuropeiska exportmarknader och flera svenska företag har en lång tradition i landet. Den svenska exporten till Iran består traditionellt av transportmedel (bland annat lastvagnar), maskiner och utrustning för telekommunikation. Dess värde uppgick under 2013 till cirka 1,2 miljarder kronor. Till följd av de internationella sanktionerna mot Iran har den svenska exporten minskat avsevärt från sin höjdpunkt 2012, då exporten uppgick till 6,7 miljarder. Importen från Iran uppgick till cirka 70 miljoner kronor under 2013. Omkring 100 000 personer med iranskt ursprung bor i Sverige.