Tunisien

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Tunisien under Externa länkar

Visum till Tunisien

UD svarar inte på frågor om visum till Tunisien. För information om visumregler kontakta Tunisiens ambassad.
Tel: 08-545 855 20, 08-678 33 66
E-post: at.stockholm@swipnet.se

Sveriges förbindelser med Tunisien

Sveriges förbindelser med Tunisien går tillbaka till 1736, då ett freds- och sjöfartstraktat ingicks mellan länderna. Sverige och Tunisien har haft diplomatiska förbindelser sedan Tunisiens självständighet 1956. Sveriges ambassadör för Tunisien är placerad i Stockholm och besöker landet regelbundet. Det finns även ett svenskt honorärt generalkonsulat i Tunis samt ett honorärkonsulat i Sousse. Tunisien har en ambassad i Stockholm.

Den svenska exporten till Tunisien uppgick 2013 till 742 miljoner kronor och består främst av verkstadsprodukter, trävaror och transportmedel. Den svenska importen från Tunisien består till störst del av verkstadsprodukter och uppgick år 2013 till 173 miljoner kronor. Business Swedens kontor i Casablanca, Marocko, ansvarar för den tunisiska marknaden.

Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete med Tunisien inom ramen för den regionala samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog i september 2010. Det regionala stödet syftar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, stödja ett hållbart nyttjande av gränsöverskridande vattenresurser, samt verka för ekonomisk integration. Sverige stödjer också FN-insatser för demokratiutveckling genom UNDP.

Tunisien har sedan länge varit ett populärt resmål för svenska turister.