Kuwait

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Kuwait under Externa länkar

Visum till Kuwait

UD svarar inte på frågor om visum till Kuwait. För information om visumregler kontakta Kuwaits ambassad.
Telefon: 08-450 99 80
E-post: kuwaitambassad@telia.com

Sveriges förbindelser med Kuwait

Diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Kuwait upprättades 1965. År 2001 stängdes ambassaden och sedan dess är Sveriges ambassadör i Saudiarabien sidoackrediterad till Kuwait. Kuwait har sedan 1994 en ambassad i Stockholm.

Svenska affärsförbindelser etablerades kort efter landets självständighet 1961. Förbindelserna var särskilt intensiva under 1960- och 70-talen, då flera svenska konsult- och byggnadsföretag verkade i Kuwait. Idag har företag som ABB, Ericsson, GAC, Ikea, Saab och Volvo representation i Kuwait, medan ett större antal verkar på marknaden på annat sätt.

Hösten 2007 besökte en riksdagsdelegation Kuwait. Handelsminister Ewa Björling har på senare år gjort två besök i landet bland annat i samband med en rundresa till flera av länderna på Arabiska halvön.

Svenskar bosatta i Kuwait är ca 200 personer. Sveriges export till Kuwait uppgick 2012 till 391 miljoner kronor. Samma år uppgick svensk import från Kuwait till drygt 4,3 miljoner kronor.

Kuwait idag

Kuwait är en konstitutionell monarki med ett demokratiskt valt parlament. Fram till år 2005 fick bara män utanför det militära etablissemanget rösta, men då, efter flera års kamp såväl från kvinnornas som från regeringens sida, fick kvinnorna rösträtt genom ett beslut i parlamentet. Omedelbart efter det historiska beslutet i parlamentet utsåg regeringschefen den första kvinnliga ministern i regeringen. Det dröjde dock till valet 2009 innan några kvinnor valdes in i parlamentet. Politiska partier är inte tillåtna, men de olika grupperingarna i parlamentet fungerar i viss mån på samma sätt som partier. Under 2011 började demonstrationer äga rum för politiska reformer och i november upplöste landets ledare parlamentet. 2012 har präglats av politisk turbulens och inleddes med parlamentsval den 2 februari i vilket oppositionen vann majoritet. Fyra månader senare, i juni, upplöstes det nyvalda parlamentet av den konstitutionella domstolen och parlamentet från 2009 återinstallerades. Ytterligare tre månader senare, den 7 oktober, upplöste emiren av Kuwait, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, återigen parlamentet från 2009 vilket i enlighet med konstitutionen innebär att nya parlamentsval hölls inom 60 dagar, i december 2012. Detta parlament upplöstes också och nya val hölls i juli 2013.

Kuwait har 8,5 procent av världens kända oljereserver. Det har räckt till att bygga upp ett omfattande välfärdssystem och en fond för framtida generationer. De stora överskotten från oljeinkomsterna har även räckt till att täcka de skador som den irakiska invasionen förorsakade 1990. Liksom i grannlandet Saudiarabien befinner sig den kuwaitiska ekonomin sedan 2004 i en mycket expanderande fas, och attraherar såväl inhemskt som utländskt kapital.

Situationen för mänskliga rättigheter behandlas i UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Kuwait.

Kort historisk bakgrund

Medan det nordöstra hörnet av Arabiska halvön fortfarande var del av Osmanska imperiet började nybyggare på 1700-talet anlända från Arabiska halvön. Området förvandlades snabbt till en viktig handelsplats. År 1756 utsågs en lokal styresman ur, den för närvarande alltjämt styrande, familjen al-Sabah. Området fick då viss självständighet. För att förhindra att osmanerna återinförde direktstyrning ingick Sheikh Mubarak al-Sabah (Mubarak den Store) ett vänskapsavtal med Storbritannien år 1899. Avtalet innebar att Kuwait fick status som protektorat med av britterna garanterad säkerhet samt oberoende i interna angelägenheter. London svarade för utrikesförbindelserna.

Stora oljefyndigheter upptäcktes 1937 av The US-British Kuwait Oil Company. 1961 upphörde vänskapsavtalet med Storbritannien. Kuwait blev självständigt och medlem i Arabförbundet. Irak som ansåg att området före 1700-talet tillhört Wilayet Basra protesterade och förnyade sina krav på att området skulle tillhöra Irak, men fick ge sig när Storbritannien intervenerade militärt. En konstitution antogs 1962 med maktfördelning mellan en emir och ett valt parlament. I augusti 1990 invaderades Kuwait av mer än 100 000 irakiska soldater. Emiren och regeringen flydde till Saudiarabien.

I början av 1991 inleddes ett av FN sanktionerat militärt angrepp, Operation Ökenstorm, som ledde till att landet befriades i slutet av februari samma år. Emiren och regeringen återvände i mars 1991. 12 år senare var Kuwait åter platsen för en massiv militär uppladdning i samband med den USA-ledda koalitionens krig i Irak 2003.