Diplomatprogrammet

Nivin Merza och Mikael Staaf arbetar på ambassaden i Amman. Foto: Noli Pugay Nivin Merza och Mikael Staaf arbetar på ambassaden i Amman. Foto: Noli Pugay

Ansökningsomgången till Diplomatprogrammet 2014-2015 är nu avslutad. Nästa ansökningsperiod inleds hösten 2014.

Diplomatprogrammet är ett traineeprogram som ska förbereda blivande svenska diplomater för tjänst vid Sveriges utlandsmyndigheter liksom vid Utrikesdepartementet i Stockholm. Det vänder sig i första hand till relativt nyutexaminerade akademiker med goda språkkunskaper och gärna med 2-3 års internationellt inriktad erfarenhet i form av studier, praktik eller arbete. I programmet ingår tjänstgöring i Stockholm på en enhet eller på en utlandsmyndighet. Tjänstgöringen varvas med utbildningspass om ca 12 veckor. I vissa fall kan utbildningspassen genomföras senare.

I arbetet som diplomat ingår att växelvis tjänstgöra i olika delar av världen där Sverige är representerat, inklusive på särskilt krävande orter.

I arbetet ingår till exempel att:

  • Främja Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska intressen
  • Analysera globala skeenden och utvecklingen i skilda länder och regioner
  • Bidra till styrningen av det svenska multilaterala och bilaterala biståndet
  • Främja Sveriges handel och näringsliv internationellt liksom utländska investeringar i Sverige
  • Främja kunskap om Sverige och verka för en positiv Sverigebild i utlandet
  • Bistå svenska medborgare utomlands
  • Stödja andra svenska myndigheter och intressenter i utlandet

Ansökningskrav

För att vara behörig att söka till Diplomatprogrammet krävs att du är svensk medborgare, har en avslutad akademisk grundexamen motsvarande minst en fil. kand., har mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i företrädesvis ryska, mandarin, arabiska, franska, tyska eller spanska. För att påbörja utbildningen ska man ha B-körkort.

Därutöver förväntar vi oss att du har goda allmänna kunskaper om det svenska samhället. Du har ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för frågor som rör Sverige i världen. Du har god analytisk förmåga och kan formulera dig väl i tal och skrift. Du klarar av och stimuleras av att verka i många olika roller i en komplex förvaltning. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att samverka med andra.

Rekryteringsprocessen

Efter ett första urval utifrån ansökningshandlingarna kallas (preliminärt vecka 49) ett antal sökanden till ett skriftligt prov som äger rum i Stockholm,( preliminärt lördagen den 11 januari 2014). I det skriftliga provet testas dina kunskaper om det svenska samhället, internationella frågor, språkkunskaper och analytisk förmåga. Det skriftliga provet är anonymt.

Nästa steg i urvalsprocessen är intervjuer, test och övningar vid ett Assessment Center som äger rum i mitten av mars 2014.

Cirka 20 personer kommer att antas till Diplomatprogrammet. Besked om antagning och lön lämnas i mitten av april 2014. Lönesättningen utgår från en grundnivå som gäller samtliga antagna och därtill relevant arbetslivserfarenhet (max 5 år).

Samtliga antagna har skyldighet att tjänstgöra i utrikesrepresentationen. Normalt sker den första utlandsposteringen under något av de första tre åren vid departementet, företrädesvis på förhållandevis krävande posteringar i länder utanför Europa.

Beslut om inledande placering och deltagande i utbildningsdelen av Diplomatprogrammet sker under sommaren 2014.

Kontaktperson på UD:s personalenhet:

Sophie Tzelidis. Tel: 08-405 57 11.

Fackliga representanter, UPF (SACO) respektive ST-UF (TCO), nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.