EU-språkvården

Målet för EU-språkvården är överskådliga, klara och begripliga EU-rättsakter. Tanken är att om grundtexterna skrivs så klart som möjligt, leder det automatiskt till bättre översättningar.

EU-språkvårdens webbsidor riktar sig främst till dig som arbetar med EU-texter inom Regeringskansliet, myndigheterna eller EU:s institutioner. Tanken är att kunna erbjuda bland annat:

  • information och rådgivning, särskilt i termfrågor, till handläggare som deltar i EU-arbete och till översättare, granskare och juristlingvister i institutionerna,
  • riktlinjer för det språkliga arbetet med framför allt EU-rättsakter,
  • påverkan i olika EU-sammanhang för att EU-institutionerna organiserat ska verka för klara och begripliga grundtexter.

Ett nätverk av kontaktpersoner

Inom EU-språkvården finns det ett nätverk av kontaktpersoner i EU-språkliga frågor på olika departement och myndigheter. Nätverket består av personer med överblick över den egna myndighetens EU-arbete, som kan utreda termfrågorna eller förmedla dem till experter på området. Även hos EU-institutionerna finns nätverk av detta slag.