UD:s reserekommendationer, 17 mars 2011

Resor till Jemen - skärpt avrådan (nu med uppmaning att lämna landet)

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Jemen, samt uppmanar de svenskar som befinner sig där att lämna landet.

Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
work08-405 10 00
fax08-723 11 76
e-post till departementet