FN:s konferens om hållbar utveckling Rio+20 2012

Rio+20

FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20, ägde rum i Rio de Janeiro den 20-22 juni 2012. Statsminister Fredrik Reinfeldt, biståndsminister Gunilla Carlsson och miljöminister Lena Ek ledde den svenska delegationen, som även bestod av näringslivsföreträdare, riksdagsledamöter och ungdomsrepresentanter.

Efter omfattande förhandlingar enades FN:s medlemsländer om ett slutdokument som bl.a. innehåller viktiga beslut om det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion och att världens länder inom kort ska ta fram globala hållbarhetsmål. Dessutom etablerades "grön ekonomi" som ett internationellt begrepp.