Vanliga frågor och svar inom UD:s ansvarsområden

Utrikesdepartementet (UD) och de svenska utlandsmyndigheterna utgör tillsammans utrikesförvaltningen. Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken.

 • Allmänna frågor

  Var kan jag hitta adresser till Sveriges ambassader? Tar UD/ambassaderna emot praktikanter? Kan vi gifta oss på en svensk ambassad?

 • Frihetsberövad i utlandet

  Vad gör UD om en svensk i utlandet grips misstänkt för brott? Får UD alltid veta när en svensk medborgare har frihetsberövats? Kontaktar UD alltid anhöriga när en svensk frihetsberövats utomlands?

 • Global utveckling och bistånd

  Hur mycket ger Sverige i bistånd? Kommer Sverige att uppnå målet om en procent av bruttnonationalinkomsten(BNI) i bistånd? Vad är Millenniedeklarationen och milleniemålen?

 • Reserekommendationer

  När avråder UD från utlandsresa? Hur fattar UD beslut om avrådan? Varför har UD inte information om säkerhetsläget i alla länder i världen? Varför avråder andra länder ibland och inte Sverige?

 • Råd inför utlandsresan

  Vad kan du få hjälp med? Vem kan få hjälp? Var kan du få hjälp?