Ökad innovationsupphandling för framtidens samhällslösningar och affärsidéer

Regeringen har i dag fattat beslut att ge Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att arbeta med så kallad innovationsupphandling. Syftet med beslutet är att myndigheterna genom att använda upphandling som ett verktyg, ska bidra till att stärka svensk innovationskraft framåt.

- I dag uppgår offentlig upphandling till ca 500 miljarder kronor per år. Kan vi använda dessa medel på ett sätt som både främjar Sveriges innovations- och konkurrenskraft samtidigt som skattebetalarnas pengar används effektivt till att lösa morgondagens samhällsutmaningar så är det väldigt positivt, säger näringsminister Annie Lööf.

Satsningen är ett led i arbetet med att steg för steg förbättra innovationsklimatet i Sverige och ligger i linje med det pågående arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi. De nya uppdragen kompletterar regeringens tidigare satsning på innovationsupphandling.