Ett första spadtag för Förbifart Stockholm

Den 19 augusti togs det första spadtaget för Förbifart Stockholm. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats vid en byggstartsceremoni tillsammans med representanter från Trafikverket, Stockholms stad och berörda kommuner.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats vid en byggstartsceremoni tillsammans med representanter från Trafikverket, Stockholms stad och berörda kommuner. Foto: Marie-Louise Anekrans/Regeringskansliet

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten i Stockholms trafiksystem.

- Förbifarten gynnar tillväxten och den ekomiska utvecklingen i en snabbt växande region. Eftersom Förbifarten förbinder Stockholms norra och södra delar blir det lättare att bo och jobba i olika delar av länet. Detta är ett viktigt steg för fler jobb, sa infrastrukturminister Catharina Elmäster-Svärd.

Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Genom att leden i huvudsak går i tunnel (18 km av vägens 21 km) påverkas stads- och landskapskaraktären så lite som möjligt. Under hösten kommer synliga arbeten i gång på flera ställen i Stockholm och byggtiden beräknas till ca tio år.