Så kan förenkling för företag bidra i utvecklingen av attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige genomförde den 11 april det sista i en serie runda bord-samtal. Temat för samtalet var näringslivsklimat och hur myndigheters bemötande påverkar förutsättningarna för att starta och driva företag på en plats. Ett tjugotal deltagare bidrog till ett intressant och energifyllt samtal med många inspel och infallsvinklar.

Stefan Ernlund, enhetschef på Tillväxtverket berättade om en nyligen utkommen sammanställning av kommuners erfarenheter utifrån enkätundersökningen "Insikt" som SKL årligen genomför. I sammanställningen "Inte bara vara trevlig" intervjuas fem kommuner om det arbete de genomfört efter sina resultat i SKL:s undersökning.

- Att förändra ett beteende som ska genomsyra en hel kommuns bemötande är ett långsiktigt arbete och kräver framförallt uthållighet och ett modigt ledarskap, poängterade Ernlund.

Ernlund framhöll även samsyn inom kommunen som avgörande, vikten av att samarbete mellan förvaltningsgränserna.

- Kommunen behöver samordna sig i sitt bemötande. Företagaren ser kommunen som en enda aktör, det är viktigt att förstå, berättade Ernlund.

Ernlunds anförande avlöstes av en dragning av Jonas Ivervall, näringslivschef i Trosa kommun, som är en av de fem kommununerna som intervjuats i sammanställningen "Inte bara vara trevlig".

Trosa kommun har kommit långt i relationerna mellan företagare och kommun tack vare ett systematiskt arbete som utgår från ett helhetsperspektiv, där hela kommunen införlivas (allt från näringslivschef till skolchef och lärare). Arbetet i kommunen började för ett antal år sedan med ett möte där företagen i kommunen var kritiska över kommunens bemötande. Det blev startskottet till ett 10-punktsprogram som skulle förändra kulturen i Trosa kommun gällande företagskontakter. Helhetssynen var viktig liksom tydliggörandet av förväntningar och behov.

- Vi försöker att vara vakna i varje moment och ställa oss frågan, vilka fler berörs? Vi försöker också hålla besluten så nära kunden som möjligt, poängterade Ivervall.

En viktig del i bemötande är kommunens tillgänglighet och som ett exempel tog Ivervall Trosa kommuns öppettider.

- Hos oss har vi öppet i den stund det finns personal på plats. Vi har inga begränsande besökstider, personalen ska vara tillgänglig för sina kunder, berättade Jonas Ivervall.

Sist ut bland inspirationstalarna var Peter Germer, regionchef Företagarna Mälardalen. Germer sammanfattade några enkla deviser som Företagarna Mälardalen plockat upp från sina medlemsföretag; det ska vara enkelt att tillgå information och företagaren måste få en väg in i myndigheten för att själv slippa hålla reda på alla olika instanser.

- Prislappen är inte heller det viktigaste för företagaren, inte heller snabbheten. Huvudsaken är att i god tid få veta när och hur beslut och avgifter lämnas - så att företagaren kan planera efter det, säger Germer.

Germer påminde också om att värna de befintliga företagen på en ort.

- Kommunen behöver ha en öppen attityd gentemot nytillkomna företagare, men glöm inte bort de befintliga företagarna! De vill också känna sig intressanta för sin kommun, avslutade Germer.

En livgivande diskussion tog vid där deltagarna runt bordet belyste olika perspektiv av bemötandets betydelse för kontakten med företag, och i förlängningen ett framgångsrikt företagsklimat.

Andra aspekter som framhölls under mötet var:

  • Ett modigt ledarskap skapar förutsättningar för utvecklandet av en ny kultur i kommunen.
  • Ödmjukhet och förståelse för företagens olika behov (bl.a. kön och olika kulturell bakgrund).
  • Kommunikation och information skapar samsyn. Både med berörda företag men även internt på kommunen.
  • Etablering av en kontinuerlig kontakt med företagen i kommunen, inte bara med nya företag.
  • Att ha ett kundperspektiv när lagstiftning tas fram.
  • Att se över skillnaderna i avgifter.
  • Säkerställa en hög kunskapsnivå hos kommunens inspektörer.
  • Föranmäla besök hos företagare.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement