Välkommet trendbrott - fler fartyg flaggar in

Såväl berörda myndigheter som Sveriges Redarförening vittnar om ett betydelsefullt trendbrott. För första gången på många år ser vi nu en inflaggning av fartyg till svenska handelsflottan.

Föregående Nästa
  • Från vänster till höger: Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening, Ingrid Cherfils, Avdelningschef Transportstyrelsen, Lars Johanson, Delegationen för sjöfartsstöd, statssekreterare Ingela Bendrot, Ingemar Hansson, GD Skatteverket, Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen och Ann-Catrine Zetterdahl, GD Sjöfartsverket.

Statssekreterare Ingela Bendrot samlade igår berörda myndigheter och Redarföreningen till ett möte om hur inflaggningen kan göras så snabb och effektiv som möjligt.

- Det är mycket positivt att fartyg nu flaggar in i Sverige. Det är ett bra betyg som visar att regeringens sjöfartspolitik ger resultat. Vi vill att alla berörda myndigheter - Transportstyrelsen, Skatteverket, Delegationen för Sjöfartsstöd samt Sjöfartsverket - aktivt bidrar till att underlätta för de redare som nu vill in i det svenska fartygsregistret, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

På mötet diskuterades förbättrat samarbete mellan företag och myndigheter, förstärkta informationsinsatser, effektivare rutiner och mottagande - allt i syfte att underlätta inflaggning till det svenska registret. Redarföreningen efterlyste dessutom en särskild "Inflaggningslots".

- Inflaggningslots är ett mycket bra förslag, och borde kunna realiseras i stort sett omgående. Det är Transportstyrelsen som kommer att ansvara för att sjösätta en sådan lotsfunktion, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

I början av 2013 presenterade regeringen en handlingsplan för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. De flesta åtgärderna har genomförts eller pågår, bland annat frågan om hur inregistrering av fartyg kan underlättas.