Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk

Nya regler för fjärrstyrda plan, drönare, diskuterades då EU:s transportministrar möttes i Luxemburg den 8 oktober. Infrastrukturminister Anna Johansson representerade Sverige vid rådsmötet.

Anna Johansson hälsar på italienske ordföranden vid rådsmötet om transportfrågor. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s transportministrar diskuterade för första gången nya gemensamma regler för drönare, det vill säga fjärrstyrda förarlösa luftfartyg. Ett vanligt användningsområde för drönare är flygfotografering.

Ett ökat användande av drönare för både privat och kommersiellt bruk har föranlett EU-kommissionen att väcka frågan om behovet av ett nytt gemensamt EU-regelverk på området.

- Reglerna för drönare bör utformas utifrån de regler som redan finns för flyget när det gäller miljö, säkerhet och sekretess. Det är viktigt för att skapa goda affärsmöjligheter för europeisk industri, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Under våren 2015 förväntas EU-kommissionen presentera ett lagförslag i frågan.

Fjärde järnvägspaketet

Rådet höll även en policydebatt om förslaget till det fjärde järnvägspaketet. Syftet med förslaget är att skapa ett inre europeiskt järnvägsområde och förbättra trafiken mellan länderna. Rådet kommer att fortsätta diskutera järnvägspaketet vid rådsmötet i december.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement