Enklare och smidigare att ta cykeln från 1 september

Från och med i dag inför regeringen nya regler som ska förenkla för landets alla cyklister.

Foto: Plattform/Johnér

För att underlätta framkomligheten kan kommunerna från den 1 september besluta om cykelöverfarter där cyklarna har företräde, medan bilarna har väjningsplikt. Vid cykelöverfarter ska hastighetssäkring ske så att motorfordon inte kan hålla en högre hastighet än 30 km i timmen, och en ny skylt för cykelöverfarter måste sättas upp. Fordon som parkeras inom fem meter före en cykelöverfart får flyttas, det vill säga samma bestämmelser gäller här som vid övergångsställen.

Det blir vidare tillåtet att cykla på körbanan med breda cykelfordon. Regeringen vill med de nya reglerna ge kommunerna verktyg att prioritera cykling och cykelpendling.

Ändringarna är ett resultat av Cyklingsutredningens arbete där Kent Johansson fick regeringens uppdrag att göra en regelöversyn ur ett cyklingsperspektiv.