Utbildningsdepartementets kalendarium

Per dag Veckovis

Tisdag 21 april 2015

Deltar på Innovationsriksdagen och besöker Mälardalens högskola i Västerås

Deltar i möte med Svenska kommittén mot antisemitism, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Invigning fjärrstyrda torn, Remote Tower Center (RTC), Sundsvall

Deltar vid interpellationsdebatt, Riksdagen

Medverkar på PKT:s konferens, Stockholm

Besöker Kina

KU-utfrågning, riksdagen

Utrikes resa, USA

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Talar på Di:s hållbarhetskonferens

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar vid informellt ministermöte, Riga

Talar vid Senior Världs konferensen i Göteborg

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Möte i rådet (allmänna frågor) Medlemsländernas ministrar med asnvar för EU-frågor möts i Luxemburg.

Idag
Uppdatera Rensa