Utbildningsdepartementets kalendarium

Per dag Veckovis

Måndag 18 maj

Deltar i möte med Nationella innovationsrådet

Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

Ygeman besöker MSB i Karlstad

Besök av Kinas transportminister

Inrikes resa

Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

Besöker Östersund

Deltar i FN-konferensen Sustainable energy for all/SE4ALL FORUM, New York

Företagsbesök i Malmö

Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC)

Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

Deltar vid Petersberg Climate Dialogue, Berlin

Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC)samt rådet för allmänna ärenden (GAC)i Bryssel

Möte i rådet (utbildning) Medlemsländernas utbildningsministrar möts i Bryssel.

Möte i rådet (utrikes- och försvarsfrågor) Medlemsländernas utrikes- försvarsministrar möts i rådet.

Tisdag 19 maj

Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel

Anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Utrikes resa

Anförande på seminarium för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och EK, Stockholm

Deltar i FN-konferensen Sustainable energy for all/SE4ALL FORUM, New York

Anförande vid Möllekonferensen, Mölle

Anförande på Tylösandsdagarna, Tylösand

Deltar på Studentafton i Lund

Anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

Deltar på OECD-möte, Paris

Deltar på OECD-möte, Paris

Utrikes resa, Washington

Besök på Wapnö mejeri, Halmstad

Delta vid Tylösandsdagarna, Tylösand

Talar vid SNS arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC)samt rådet för allmänna ärenden (GAC)i Bryssel

Möte i rådet (Kultur och sport) Medlemsländernas ministrar med ansvar för kultur och sport möts i Bryssel.

Möte i rådet (allmänna frågor) Medlemsländernas EU-ministrar möts i Bryssel.

Onsdag 20 maj

Besöker industrikoncernens Sandviks anläggningar Sandvik Materials Technology och Sandvik Coromant i Sandviken

Talar på Handikappförbundens kongress, Haninge

Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

Inrikes resa Inrikesminister Anders Ygeman medverkar vid kustbevakningens fartyg KBV001:s avsegling mot Medelhavet.

Deltar i flygseminarium, riksdagen

Besök av Sydkoreas hälsominister, Stockholm

Inrikes resa, Norrköping

Håller anförande vid seminariet Famna, Stockholm

Håller anförande vid seminarium om Statskontorets återapportering, Stockholm

Besöker e-hälsomyndigheten, Stockholm

Utrikes resa

Partidag

Deltar i FN-konferensen Sustainable energy for all/SE4ALL FORUM, New York

Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Utrikes resa, Washington

Torsdag 21 maj

Deltar på det Östliga Partnerskapets toppmöte, Riga

Anförande på Dagens Nyheters konferens "Den moderna staden", Stockholm

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Utrikes resa

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Huvudtalare på DN:s konferens "Den moderna staden", Stockholm

Deltar vid högnivåmöte om tillväxt, Stockholm

Talar på Konsumentdagarna, Lidingö

Utrikes resa, Washington

Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

Fredag 22 maj

Deltar på det Östliga Partnerskapets toppmöte, Riga

Deltar i Stadsvandring "I slavhandels fotspår", Stockholm

Inrikes resa

Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

Besöker Falun för regional träff om skolutveckling

Utrikes resa

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

EU-nämnden, Stockholm

Träffar Peter Sutherland, SRSG för migration och utveckling

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Lördag 23 maj

Håller anförande på Polishögskolans dag, Stockholm

Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

Utrikes resa

Söndag 24 maj

Inga engagemang rapporterade.

Idag
Uppdatera Rensa