Utbildningsdepartementets kalendarium

Per dag Veckovis

Måndag 20 oktober

Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC) och allmänna rådet (GAC), Luxembourg

Tisdag 21 oktober

Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC) och allmänna rådet (GAC), Luxembourg

Onsdag 22 oktober

Deltar i Folk och Försvars konferens: International Operations - lessons learned and the way forward

Deltar i Svenska FN-förbundets seminarium inför FN-dagen 2014: FN och Islamiska staten - gränslösa utmaningar för världsorganisationen

Torsdag 23 oktober

Presenterar och överlämnar budgetpropositionen för 2015 till riksdagen

Fredag 24 oktober

Deltar i Örebros Fredskonferens: Möten för fred - tema Kongo

Lördag 25 oktober

Inga engagemang rapporterade.

Söndag 26 oktober

Inga engagemang rapporterade.

Idag
Uppdatera Rensa