Utbildningsdepartementets kalendarium

Per dag Veckovis

Måndag 30 mars

Besöker USA

Besök i Kanada

Deltar i podsamtal med Hanna Fahl, Stockholm

Urikes resa

Besöker arbetsplatser i Gävle #hälsoresa

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Överlämnande av betänkande - Främjandeförbudsutredningen, Stockholm

Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

Tisdag 31 mars

Besöker USA

Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Inrikes resa

Överlämnande av Benchmarking-utredningen, Stockholm

Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

Möte med Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté

Svensk-finsk försvarsministerdialog, Finland

Utredningen Service i glesbygd presenteras, Stockholm

Tar emot slutbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler, Stockholm

Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor, Stockholm

Onsdag 1 april

Deltar vid samtal om kroniska sjukdomar, Socialdepartementet

Bilateralt möte Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Policy-analysis Unit, Prime Minister's Office Finland, Stockholm

Bilateralt möte med Schweiz försvarsminister, Bern

Utrikes resa

Torsdag 2 april

Inga engagemang rapporterade.

Fredag 3 april

Inga engagemang rapporterade.

Lördag 4 april

Inga engagemang rapporterade.

Söndag 5 april

Inga engagemang rapporterade.

Idag
Uppdatera Rensa