Utbildningsdepartementets kalendarium

Per dag Veckovis

Måndag 27 april

Deltar på Studentafton i Lund

Nordiskt ministermöte, Köpenhamn

Anförande på Kungliga Krigsvetenskapsakademins seminarium om cybersäkerhet, Stockholm

Besöker Volvo, Göteborg

Besöker arbetsplatser i Sundsvall #hälsoresa

Hearing om psykisk hälsa, Stockholm

Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

Inrikes resa till Kalmar län

Deltar i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT) i New York

Invigning av Hässleholms tingsrätt, Hässleholm

Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Rundabordssamtal om kontanthantering, Stockholm

Prisutdelare Arla Guldko, Stockholm

Besöker Vatikanen och talar vid seminarium om trafficking

Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

Tisdag 28 april

Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

Deltar vid Tomas Tranströmers begravning, Stockholm

Inledningstalar på Miljörapporten och 2030-sekretariatets konferens Ekotransport 2030, Stockholm

Utrikes resa

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Inrikes resa till Blekinge

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT) i New York

Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg

Inledningstal på DI Gasell, Stockholm

Anförande på seminarium om den gröna ekonomin och finansmarknadens roll, Stockholm

Besök på Gender Center, Kungsängen

Arbetsplatsbesök med Sveriges byggindustrier, Stockholm

Besök på Gender Center, Kungsängen

Onsdag 29 april

Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

Inrikes resa

Anförande på Barnkulturkonferens, Stockholm

Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm

Deltar i hearing om maritim strategi, riksdagen

Medverkar i panelsamtal om infrastruktur anordnat av Tysk-Svenska Handelskammaren, Stockholm

Medverkar i LO:s försäkringskonferens, Borlänge

Utrikes resa

Landstingsdialog, Södermanland

Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

Tar emot Ålands lantråd, Camilla Gunell

Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

Utrikes resa

Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

Deltar i utställning i T-banan, Stockholm

Reser till Örebro

Torsdag 30 april

Inrikes resa

Utrikes resa

Utrikes resa

Fredag 1 maj

Partiarrangemang, Sundsvall

Inrikes resa

Partiarrangemang

Inrikes resa

Partiarrangemang

Partiarrangemang, Uppsala & Enköping

Partiarrangemang

Partiarrangemang

Inrikes resa

1:a majtalar i Gööteborg

Inrikes resa

Inrikes resa

Partiarrangemang

Partiarrangemang

Partiarrangemang

Partiarrangemang

Inrikes resa, Enköping och Uppsala

Lördag 2 maj

Inga engagemang rapporterade.

Söndag 3 maj

Inga engagemang rapporterade.

Idag
Uppdatera Rensa