Frågor och svar om katastrofen i Asien

Vad gör UD för att hjälpa svenskar i katastrofområdet?

Hjälpen ges i första hand på plats genom våra ambassader och konsulat. Det tillfälliga ambassadkontoret i Phuket har ersatts av ett generalkonsulat som officiellt invigdes av statsminister Göran Persson den 17 januari. Generalkonsulatet ska ge stöd till anhöriga och ID-kommissionen samt ha kontakt med thailändska och svenska myndigheter. Generalkonsulatets adress är:
Pearl Village Hotel, Phuket (vid Nai Yang Beach)
Telefon: +66 763 27 006.
E-post: phuket@foreign.ministry.se

UD, reseföretag, försäkringsbolag, frivilligorganisationer och lokala myndigheter samarbetar.

Upp

Vad kan man göra om man fortfarande saknar anhöriga i katastrofområdena?

Personer som saknar anhöriga i katastrofområdena kan kontakta Rikskriminalpolisen.
Telefon: 08-401 38 95,
E-post: asieninfo@rps.police.se
Det går fortfarande också bra att ringa på det nummer som UD tidigare använt, 08-405 41 00.

Upp

Hur får man veta vilka som anlänt till Sverige?

Polisen har registrerat de personer som har kommit med flyg från de krisdrabbade områdena.

För att få veta vilka personer som har anlänt, ring Rikskriminalens anhörignummer:
08-401 3895

De som tagit sig hem på egen hand ombeds kontakta polisen.

Upp

Vilken hjälp får de nödställda när de kommer hem?

Kristeam bestående av personal från socialtjänsten och polisen har funnits på plats vid alla ankomster från de drabbade områdena. Efter den 5 januari behovsanpassades den verksamheten. Kristeamen har mött och tagit hand om passagerarna. Därefter är det de sociala myndigheterna i respektive kommun som har ansvaret.

Många kommuner och landsting har krisgrupper som ger stöd, hjälp och vård. På kommunernas och landstingens hemsidor finns information om hur de organiserar krishanteringen och vart personer som drabbats kan vända sig för att få hjälp.

Även för frågor om sjukhusvård eller psykosocialt omhändertagande av drabbade kan kontakt tas med respektive landsting eller kommun. Det är landstingen som är huvudansvariga för sjukvården av de skadade i Sverige. Mer information om landstingens och kommunernas insatser finns på deras webbplatser.

För psykologiskt stöd till anhöriga i Sverige kan även Röda korset kontaktas på telefon 0771 - 900 800 (dagligen 10.00-22.00) eller Nationella Hjälplinjen på telefon 020 - 22 00 60 (månd-tors 17.00-22.00, fred-sönd 17.00-24.00).

Telefonnumret till Jourhavande präst är 0771-19 20 30 (kl. 09.00-21.00).

Telefonnummer till BRIS - barnens hjälptelefon - är 0200-230 230. BRIS har öppnat ett telefonnummer dit vuxna som har frågor om barn kan ringa, telefon 077-150 50 50

Socialstyrelsen är ansvarig myndighet på central nivå.

Upp

Vad görs för att identifiera dem som omkommit?

Rikskriminalpolisen ansvarar för identifieringen av de omkomna. Den svenska identifieringskommissonen som sänts till Thailand arbetar intensivt. Den består av två team med polistekniker, rättsläkare och odontologer. Sverige samarbetar med 22 andra länder med identifieringen av avlidna.

Anhöriga till förmodat omkomna kontaktas av svensk polis för hjälp med material för identifiering. Identifieringen av barn försvåras av att det inte finns tandkort för dem. Riksdagen beslutade därför den 8 januari att det medicinska DNA-register för personer under 29 år, det så kallade PKU-registret, får användas för att identifiera offren.

Dödsbud framförs till anhöriga av polis eller präst.

Upp

Vem ansvarar för hemtransporter av omkomna

Johan Hederstedt, förre ÖB, har regeringens uppdrag att på plats samordna arbetet med hemtransporter av omkomna svenskar. Frivilliga begravningentreprenörer, präster och diakoner från Sverige finns också på plats i Thailand.

Polisen ansvarar för mottagandet i Sverige. Uppsala garnison kommer att vara mottagningsplats för de omkomna svenskarna.

Upp

Vad säger UD till dem som planerar att resa till Thailand och Sri Lanka den närmaste tiden?

Utrikesdepartementet avråder från resor till Phi Phi Island och Khao Lak på Thailands sydvästra kust och till drabbade kustområdena Sri Lanka.

Upp

Vad gör Sverige för att hjälpa de katastrofdrabbade områdena?

Sverige har inledningsvis avsatt cirka 500 miljoner kronor i hjälp till de katastrofdrabbade områdena i Asien. Insatserna kanaliseras via Sida. Läs mer i pressmeddelandet nedan.

Upp

Var hittar man information om smittsamma sjukdomar?

Information om smittsamma sjukdomar finns på Smittskyddsinstitutets webbplats.

Upp