Budget 2015, Utbildningsdepartementet - satsningar och förslag i vårbudgeten

Utbildningsdepartementet ansvarar för utgiftsområde 15 - Studiestöd, 16 - Utbildning och universitetsforskning samt Folkbildning och Ungdomspolitik under utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid.