Regleringsbrev

Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får använda.

På Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats är det möjligt att söka bland alla myndigheters regleringsbrev.