Budget 2014, Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för Jämställdhet under utgiftsområde 13 - Integration och jämställdhet, utgiftsområde 15 - Studiestöd, 16 - Utbildning och universitetsforskning samt Folkbildning, Politiken för det civila samhället och Ungdomspolitik under utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid.