Budget 2014 i siffror

Utbildningsdepartementet ansvarar för Jämställdhet under utgiftsområde 13 - Integration och jämställdhet, utgiftsområde 15 - Studiestöd, 16 - Utbildning och universitetsforskning samt Folkbildning, Politiken för det civila samhället och Ungdomspolitik under utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Budgetpropositionen 2014

Utgiftsområde 13

Anslag (miljoner kronor)
Jämställdhet
252
 

Utgiftsområde 15

Anslag (miljoner kronor)
Studiestöd
21 005
 

Utgiftsområdet 16

Anslag (miljoner kronor)
Barn, ungdoms- och vuxenutbildning
12 310
Universitet och högskolor
40 146
Forskning
7 521
Vissa gemensamma ändamål
134
Summa
60 110
 

Utgiftsområde 17

Anslag (miljoner kronor)
Folkbildning
3 624
Ungdomspolitik
293
Politik för det civila samhället (exkl. stöd till idrott och friluftsorganisationer)
100
 

Utgiftsområden

Utgifterna på statsbudgeten är indelade i 27 utgiftsområden, vilka framgår av riksdagsordningen. Ett utskott kan bereda ett eller flera utgiftsområden men inga områden är delade på flera utskott.