Budget 2015 i siffror

Utbildningsdepartementet ansvarar för utgiftsområde 15 Studiestöd, 16 Utbildning och universitetsforskning samt Folkbildning, och Ungdomspolitik under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Fram till årsskiftet ansvarar Utbildningsdepartementet också för Jämställdhet under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (som därefter går över till Socialdepartementet) samt Politik för det civila samhället under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (som därefter går över till Kulturdepartementet).

Riksdagens behandling av budgetpropositionen 2015

Den 3 december sa riksdagen ja till allianspartiernas förslag om budgetramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken. Under december fortsätter riksdagsbehandlingen av varje utgiftsområde. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har röstat om förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då tar riksdagen ett slutligt beslut att sammanställa statens budget.

Regeringens budgetförslag 2015

Utgiftsområde 13

Anslag (miljoner kronor)
Jämställdhet
208
 

Utgiftsområde 15

Anslag (miljoner kronor)
Studiestöd
21 177
 

Utgiftsområdet 16

Anslag (miljoner kronor)
Barn, ungdoms- och vuxenutbildning
15 595
Universitet och högskolor
40 778
Forskning
7 649
Vissa gemensamma ändamål
130
Summa (avrundat)
64 153
 

Utgiftsområde 17

Anslag (miljoner kronor)
Folkbildning
3 671
Ungdomspolitik
294
Politik för det civila samhället (exkl. stöd till idrott och friluftsorganisationer)
25
 

Utgiftsområden

Utgifterna på statsbudgeten är indelade i 27 utgiftsområden, vilka framgår av riksdagsordningen. Ett utskott kan bereda ett eller flera utgiftsområden men inga områden är delade på flera utskott.