Pluralism - Ny policy för Sveriges stöd till civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete

Faktablad UD 09.096

Utgiven:
19 oktober 2009

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

En betydande del av svenskt bistånd genomförs i samarbete med det civila samhällets organisationer.
Denna policy syftar till att lägga fast ett enhetligt förhållningssätt till det civila samhället i utvecklingsländer inom ramen för utvecklingssamarbetet, samt formerna för policyns genomförande.