Fred och säkerhet för utveckling - Policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014

Utgiven:
5 augusti 2010

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Med denna policy förtydligar regeringen sin syn på utvecklingssamarbetets betydelse för säkerhet och utveckling.
Policyn uppmärksammar betydelsen av såväl freds- som statsbyggande och pekar på de många särskilda utmaningar som utvecklingssamarbetet möter i konflikt- och postkonfliktländer.
Policyn tydliggör och slår fast grundläggande principer och förhållningssätt och gäller för insatser på bilateral, regional och global nivå.