Svensk bedömning av Globala Vaccinationsalliansen GAVI 2011

Utgiven:
16 november 2011

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

2011 års bedömning av GAVIs interna och externa effektivitet.