Konsulslistan

Utgiven:
april 2015

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Konsulslistan innehåller en förteckning över utländska konsuler och konsulat i Sverige.