Andorra

Visum till Andorra

UD svarar inte på frågor om visum till Andorra. För information om visumregler kontakta Andorras utrikesministerium.
Telefon: +376-87 57 00
E-post: exteriors.gov@andorra.ad

Sveriges förbindelser med Andorra

I den andorranska utrikesrepresentationen finns ca 30 diplomater. Sverige täcks av en Andorraplacerad ambassadör. Sverige har inte något konsulat i Andorra sedan den tidigare svenske honorärkonsuln gick bort år 2004. De uppemot tjugo svenska medborgare som är bosatta i landet brukar vända sig till generalkonsulatet i Barcelona för hjälp med pass och andra officiella handlingar.

Andorra idag

Med en yta på 468 km2, motsvarande en tredjedel av Öland, är Andorra är en av Europas mikrostater. Landet har en unik styrelseform då Frankrikes president och biskopen av La Seu d'Urgel (i Spanien) fortfarande är landets statschefer, men deras poster är i huvudsak symboliska. Parlamentet utgörs av generalrådet (conseil général), vars 28 medlemmar utses i allmänna val vart fjärde år. Regeringen har den verkställande makten och är ansvarig inför generalrådet. Regeringschefen väljs av generalrådet och utser övriga ministrar, som inte samtidigt får vara ledamöter av generalrådet. Politiska partier blev tillåtna först genom 1993 års författning. I den unga demokratin fanns ingen tydlig partistruktur. Dominerande parti sedan 1997 har varit det liberal-konservativa Andorras Liberala Parti, PLA.. I parlamentsvalet i april 2005 fick PLA 41 % av rösterna och hälften av de 28 mandaten. Tidigare utrikesminister Albert Pintat Santolária blev premiärminister.

Jordbruket var basen för ekonomin fram till mitten av 1900-talet. Sedan växte handeln med konsumtionsvaror; billiga, tullfria varor lockade allt fler besökare från andra länder. Denna ström av köpvilliga utlänningar gjorde att turismen utvecklades till landets viktigaste näring vid sidan av den tullfria handeln. Andorra är även känt som ett internationellt bank- och finanscentrum.

Kort historisk bakgrund

Andorra är ett litet bergsland inklämt mellan Frankrike och Spanien. Enligt traditionen erövrade Karl den store Andorra från morerna på 800-talet, men furstendömets verkliga ursprung är omtvistat. Det lilla landet ställdes 1278 under överhöghet av den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix. Den senares rättigheter övergick 1607 under Henrik IV till den franska kronan och slutligen från franska revolutionen 1789 till presidenten. Systemet innebar att den spanske biskopen och den franska presidenten bestämde om nya lagar skulle godkännas eller inte. Detta system varade, utan större förändringar, till slutet av 1900-talet. 1990 tillsattes en kommission med uppgift att utarbeta en ny författning som skulle leda till självständighet. Efter en folkomröstning 1993 antogs den nya författningen och Furstendömet Andorra blev därmed en suverän stat. Politiska partier och fackföreningar blev tillåtna, ett självständigt domstolsväsende upprättades och landet fick rätt att formulera sin egen utrikespolitik. Andorra är med i ett flertal multilaterala organisationer som bland annat FN, Europarådet och OSSE. Samarbetsavtal med både Frankrike och Spanien undertecknades 1994. Andorra är inte medlem i EU men har ändå ett omfattande samarbetet med EU genom ett antal ad hoc-avtal.