Estland

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Estland under Externa länkar.

Visum till Estland

UD svarar inte på frågor om visum till Estland. För information om visumregler kontakta Estlands ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Estland

Ur ett historiskt perspektiv har Estland mycket som knyter an till Sverige och svensk historia, inte minst från perioden 1561-1710 då Estland tillhörde Sverige - en epok som har ett gott rykte i Estland. Under andra världskrigets slutskede skedde en stor flyktingvåg av ca
7 000 estlandssvenskar och 25 000 ester till Sverige vilket har bidragit till att skapa särskilda band mellan våra länder.

Sverige blev det första land att öppna en ambassad i Estland efter den återvunna självständigheten 1991 och relationerna mellan Sverige och Estland är idag utmärkta på alla nivåer. Ett nära samarbete sker på många områden, såväl bilateralt som nordisk-baltiskt och inom EU. Östersjö- och nordisk-baltiskt samarbete är viktiga utrikespolitiska frågor för Estland. Sedan 2000 deltar Estland tillsammans med de nordiska och övriga baltiska länderna i det s.k. NB8-samarbetet.

År 2004 uppfylldes två långsiktigt viktiga mål då Estland blev medlem i både EU och NATO. Estland blev 2010 medlem i OECD och den 1 januari 2011 anslöts landet till euron. Inom EU råder generellt stor samsyn mellan Estland och Sverige, däri det nordisk-baltiska samarbetet spelar en viktig roll. Hjärtefrågor för Estland är Östersjöstrategin, utvecklingen av EU:s inre marknad och EU:s grannskapspolitik.

Många svenskägda företag är aktiva i Estland, och Sverige står för en betydande del av de utländska direktinvesteringarna. Svenska och Sverige-relaterade banker, såsom Swedbank och SEB, är dessutom centrala aktörer i Estlands finansiella sektor. Estland är till stor del beroende av utrikeshandel och exporterar främst till Nordeuropa, med Sverige som största exportmarknad. Sverige är även ett viktigt importland för Estland.

Sverige besöks varje år av ett stort antal estniska turister och anses vara en intressant studiedestination med omkring 200 estniska studenter varje år. Översättningar av svensk skönlitteratur, såväl deckare och klassiska författare som barnböcker publiceras av flera olika förlag, totalt 20-25 titlar per år. I Estland förekommer även undervisning i svenska språket.