Norge

Sveriges förbindelser med Norge

Få länder står varandra så nära som Norge och Sverige, en relation som grundas på den gemensamma historien och kulturarvet, den geografiska närheten, språkförståelsen och de starka ekonomiska och folkliga banden. Även banden mellan kungahusen är starka.

Även om Norge är medlem i Nato och har valt en annan väg än Sverige i Europapolitiken råder samsyn i flertalet utrikespolitiska frågor. Kunskapsnivån om förhållandena i våra respektive länder är hög. Inom kultursfären är kontakterna intensiva och mångfacetterade. Gränsen mellan Sverige och Norge är Europas längsta landgräns.

Norge är bland Sveriges viktigaste handelspartner och omvänt tillhör Sverige Norges viktigaste handelspartners. Inte minst är gränshandeln betydande.

Det finns drygt 2500 svenska dotterbolag i Norge. Stora norska företag som investerar i Sverige är bl.a. Statoil, Norsk Hydro, Orkla (livsmedel), Narvesen (Pressbyrån), Schibsted (Aftonbladet och Svenska Dagbladet). Näringslivet i de två länderna blir alltmer integrerat, inte minst genom norska investeringar i Sverige. Från Norge kommer också den största andelen utländska turister i Sverige.

På grund av den öppna gränsen, Schengenavtalet och den nordiska passunionen är det svårt att ange det exakta antalet svenskar i Norge. Uppskattningsvis bor och arbetar 70 000-100 000 svenskar i Norge. Även arbetspendlingen över gränsen är omfattande.