Norge

Från och med
 -
Till och med
Visar 1–20 av 69
 1. Sverige tar över ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet 2015
  19 december 2014
 2. Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco
  11 december 2014
 3. Ibrahim Baylan i samtal med sin norske kollega
  12 november 2014
 4. Nordens utrikesministrar möttes i Stockholm
  29 oktober 2014
 5. Inbjudan till pressträff med de nordiska utrikesministrarna
  28 oktober 2014
 6. Kontrollstationen 2015
  3 februari 2014
 7. Nordiskt samarbete 2012
  25 mars 2013
 8. Avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat
  1 januari 2013
 9. Nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete
  20 december 2012
 10. Överenskommelse om ändring av samarbetsöverenskommelsen den 23 mars 1962 mellan Danmark,Finland,Norge och Sverige, SÖ 1971:12,1974:31,1983:50,1986:3,1991:65
  19 december 2012
 11. Avtal med Norge om upphävande av konventionen den 26 oktober 1905 om neutral zon, befästningars nedläggning m.m.
  18 december 2012
 12. Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om rätt till cabotage med lastfordon på väg
  18 december 2012
 13. Tilläggsprotokoll till överenskommelsen den 3 maj 1971 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om person- och godsbefordran på väg (SÖ 1971:9)
  18 december 2012
 14. Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008
  23 november 2012
 15. Nordiskt samarbete 2011
  8 mars 2012
 16. Förnyad överenskommelse om utbildningssamarbete
  23 november 2011
 17. Förnyad överenskommelse om utbildningssamarbete
  23 november 2011
 18. Sjöräddning klubbades på Arktismöte
  12 maj 2011
 19. Sveriges strategi för den arktiska regionen
  12 maj 2011
 20. Arktisförhandlingar igång
  9 maj 2011