Montenegro

Sveriges förbindelser med Montenegro

Inom Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet, för perioden 2014-2020, ska utrymme finnas för regionala insatser i Montenegro. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU.

Sverige bidrar även genom EU:s instrument för förmedlemsskapsstöd (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA II) 2014-2020. IPA II förmedlar det finansiella stödet för genomförande av EU:s utvidgningspolitik. Stödet omfattar länderna på Västra Balkan och Turkiet. IPA II kommer att ha en total finansering på ca 11,7 miljarder EUR vilket i stort sett är oförändrat jämfört med tidigare finansiella period (IPA 2007-2013). Stödet ska främja ländernas fortsatta närmande till EU.

Ambassadören i Belgrad är ackrediterad till Montenegro. Sverige har ingen ambassad i Podgorica, men företräds av honorärkonsulat. Montenegro har ingen ambassad eller konsulat i Sverige.

I Montenegro verkar framförallt sju svenska företag: Husqvarna, Volvo construction, Evocon, Tylö sauna, Oriflame, Securitas och ESAB.

Montenegro blir allt mer populärare resmål för svenskar, hit flyger under turistsäsongen bland annat Solresor, Apolloresor och Scandorama.

Det finns en liten montenegrinsk diaspora i Sverige, som uppskattas till cirka 4 000 personer.

Montenegro idag

I januari 2009 lät president Filip Vujanovic utlysa nyval i förtid till parlamentet (val skulle annars ha hållits 2010). Skälet sades vara att parlamentet och regeringen behövde en hel fyraårig mandatperiod för att kunna ägna all tid och kraft åt att uppfylla kraven för EU- och Natomedlemskap.

Den styrande koalitionen, För ett europeiskt Montenegro, fick över hälften av rösterna och vann därmed 48 av de 81 platserna i parlamentet. Det största oppositionspartiet blev Montenegros socialistiska folkparti (SNP) som erhöll drygt 16 procent av rösterna. I Djukanovics nya regering, där förutom Montenegros demokratiska socialistparti (DPS) också Montenegros socialdemokratiska parti (SDP) och Kroatiska medborgarinitiativet (HGI) ingår, godkändes i parlamentet i juni 2009.

Djukanovic efterträdare Igor Luksic (34) valdes till ny premiärminister den 29 december 2010.

Omkring en tredjedel av befolkningen är positiv till medlemskap i Nato. Montenegro blev delvis bombat under Kosovokriget 1999, och därför är frågan om Natomedlemskap känslig i Montenegro.

Grundbultarna i regeringens program är idag ekonomiska reformer, satsningar på sysselsättning och infrastruktur (vägar, vattenkraft, etc) främst i de fattiga norra delarna, avslutad privatiseringsprocess och en höjning av levnadsstandard via EU-integration.

Aluminiumfabriken i Podgorica (KAP) är den största fabriken i landet och står för cirka 51 procent av landets totala export. Fabriken befinner sig i en svår ekonomisk kris.

Den montenegrinska ekonomin är beroende av några få konturkänsliga sektorer; turism, byggnads-, finans-, och tung industri (aluminium och stål). En övergripande trend som accelererats av krisen är att tung industri gradvis avtar som andel av BNP på bekostnad av tjänstesektorn.

Montenegro ansökte i december 2008 om medlemskap i EU. Ett SAA-avtal skrevs under i oktober 2007 och trädde i kraft 1 maj 2010.

I december 2009 beslöt EU att slopa visumkravet för medborgare från Montenegro som reser till Schengenområdet.

Montenegro har erkänt Kosovo (oktober 2008) och upprättat formella diplomatiska förbindelser (januari 2010).

Kort historisk bakgrund

I början av 1990-talet upplöstes den Jugoslaviska federationen genom uppslitande inbördeskrig, främst i Bosnien och Hercegovina och Kroatien. När kriget var över fanns det endast två delstater kvar; Serbien och Montenegro. Dessa skapade tillsammans Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Även om krigen aldrig kom att föras på serbisk eller montenegrinsk mark drabbades den jugoslaviska federationen hårt av omvärldens fördömanden, FN-sanktioner, stora flyktingströmmar och av en allmän brutalisering av samhället i krigets spår.

Montenegro var länge Serbiens trogna följeslagare men under andra hälften av nittiotalet började den montenegrinska ledningen med Milo Djukanovic i spetsen att agera mer självständigt i förhållande till den serbdominerade jugoslaviska ledningen.

Montenegro införde ensidigt tyska D-marken i november 1999 och drog sig ur Kosovokonflikten bara några veckor efter att Nato påbörjat bombningarna av Jugoslavien. Podgorica lanserade i anknytning till detta tanken på ett självständigt Montenegro.

Under hösten 2000 utlyste Milosevic nyval till presidentposten i Jugoslavien. Vojislav Kostunica valdes till ny president och den montenegrinske socialisten Zoran Zizic till ny premiärminister. Zizics prioritet blev förbättring av relationerna mellan Serbien och Montenegro.

Under 2002 började Djukanovic närma Montenegro till EU och USA, både politiskt och ekonomiskt. Den montenegrinska ledningen ville även att Montenegro skulle folkomrösta om självständighet från Jugoslavien.

Förbundsrepubliken Jugoslavien upphörde 2003 och ersattes av Statsförbundet Serbien och Montenegro, en konfederation mellan de två staterna.

Serbien och Montenegro påbörjade i oktober 2005 förhandlingar med EU om ett Stabiliserings- och associeringsavtal (SAA), ett första steg på vägen mot ett EU-medlemskap. Något som störde förhållandet till EU vid denna tidpunkt var samarbetet med internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) i Haag.

Den 21 maj 2006 hölls folkomröstning i Montenegro om självständighet från statsförbundet med Serbien. Självständighetssidan vann med mycket liten marginal. Trots att landet röstat för självständighet var fortfarande en stor del av befolkningen emot självständigheten.

Serbien övertog unionens medlemskap i internationella organisationer, medan Montenegro fick söka internationellt erkännande och medlemskap.