Organisationer

 • ALMI Företagspartner AB

  ALMI finns i alla svenska län och har till uppdrag att främja utvecklingen av mindre företag och se till att fler företag startas. I januari 2013 gick Almi Företagspartner AB och Innovationsbron AB samman. Detta innebär att Almis erbjudande med rådgivning, lån och riskkapital breddas. Från tidigare Innovationsbron tillkommer såddkapital, dvs riskkapital i mycket tidiga skeden för tillväxtföretag samt Inkubation, som finansierar och kvalitetssäkrar Sveriges inkubatorer. De tjänster som tidigare fanns i Innovationsbron får nu större möjlighet att nå ut i och med att den blir tillgänglig via Almis alla fyrtio kontor över hela landet.

 • Drivhuset

  Drivhuset finns på nio studieorter i Sverige och arbetar med att främja kreativitet och därigenom stimulera till entreprenörskap hos studenter.

 • Entreprenörskapsforum

  Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.

 • Företagarna

  Företagarna är en näringslivsorganisation som företräder 55.000 direktanslutna företag och 21 branschförbund. Företagarna finns på 21 olika platser i Sverige. Organisationen arbetar med att driva företagarfrågor mot politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.

 • Industrifonden

  Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till svenska framtidsföretag. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher och har flera olika finansieringsformer, från rena projektlån till ägarkapital.

 • Industriella utvecklingscentra, IUC

  Industriella utvecklingscentra Sverige (IUC Sverige) är ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra. Nätverket utgörs av sexton självständiga IUC- bolag. IUC-nätverkets gemensamma mål är att utveckla Sveriges näringsliv, att skapa tillväxt och arbetstillfällen i samverkan mellan företag, kunskapsleverantörer och våra offentliga myndigheter.

 • Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, ESBRI

  ESBRI är ett fristående forskningsinstitut med målsättningen att öka kunskapen om och förståelsen för entreprenörskapets och småföretagandets villkor.

 • Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS

  Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS ger råd till invandrare som till starta eget företag.

 • NyföretagarCentrum

  NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap. NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.

 • Näringslivets regelnämnd

  Näringslivets regelnämnd till uppgift att verka för att regler som berör företagen är få, enkla och stabila, samt att begränsa myndigheternas uppgiftskrav på företagen.

 • Snilleblixtarna

  Snilleblixtarna stimulerar barns kreativitet, initiativförmåga och självtillit genom att barnen självständigt får lösa ett problem som de stött på i sin vardag. Snilleblixtarna riktar sig i första hand till barn i lågstadieåldern.

 • Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID

  Stiftelsen Svensk Industridesign arbetar för att förmedla och fördjupa kunskaper om industriell design till det svenska näringslivet. SVID arbetar inom två områden; kontakt och rådgivning som syftar till att ge praktisk vägledning i frågor om industridesign och forskningsinsatser, samt öka kunskaperna om industridesign i strategiska yrkesgrupper.

 • Svenskt Näringsliv

  Svenskt Näringsliv företräder cirka 55.000 små, medelstora och stora företag. Svenskt Näringsliv verkar för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

 • Ung Företagsamhet

  Ung Företagsamhet är en rikstäckande organisation med 24 regionala föreningar och ett förbundskansli med säte i Stockholm. De regionala föreningarna har alla ett bemannat kontor och en regional styrelse.