Myndigheter som ansvarar för näringslivsutveckling

 • Tillväxtverket

  Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service.

 • Tillväxtanalys - myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar

  Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och internationellt perspektiv.

 • Bolagsverket

  Bolagsverket hanterar registrering av nya företag och vissa föreningar samt registrerar ändringar i dessa. Bolagsverket tar också emot årsredovisningar, registerar företagsinteckningar och fattar beslut i likvidationer.

 • Konkurrensverket (KKV)

  Konkurrensverkets övergripande uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i såväl privat som offentlig verksamhet till nytta för konsumenter.

 • Patent- och registreringsverket (PRV)

  PRV registrerar och ger skydd för tekniska idéer (patent), varumärken och design. PRV fattar också beslut om utgivningsbevis för tidskrifter och om godkännande av personnamn i vissa fall.

 • Patentbesvärsrätten (PBR)

  Patentbesvärsrätten är en domstol som dömer i mål som rör immaterialrätten, till exempel patentmål.