Den fortsatta utvidgningen av EU

Enligt EU:s fördrag får varje europeisk stat ansöka om att bli medlem av unionen.

För att ett land ska kunna bli medlem i EU måste ett antal krav uppfyllas (de så kallade Köpenhamnskriterierna). Dessa anger att landet i fråga måste ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter samt skydd för minoriteter. Därtill ställs krav på att landet är en fungerande marknadsekonomi samt har förmåga att anta och implementera EU:s regelverk (acquis)