Översyn av personuppgiftslagen

Utgiven:
2 februari 2006

Typ:
Lagrådsremiss

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

I lagrådsremissen föreslås reformer som syftar till att underlätta behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftslagen utformas i viss utsträckning enligt en missbruksmodell. Den innebär att regleringen inte tar sikte på själva hanteringen av personuppgifterna utan på att uppgifterna inte får missbrukas till skada för någons personliga integritet. Behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, t.ex. löpande text och enstaka ljud- och bildupptagningar, skall undantas från de flesta av personuppgiftslagens detaljerade hanteringsregler. Sådan behandling skall vara tilllåten utan andra restriktioner än att den registrerades personliga integritet inte får kränkas.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)