Japan

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Japan under Externa länkar.

Visum till Japan

UD svarar inte på frågor om visum till Japan. För information om visumregler kontakta Japans ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Japan

Sveriges förbindelser med Japan
Relationerna mellan Sverige och Japan är mycket goda. Vårt samarbete spänner över flera områden, häribland ekonomi och handel, utrikespolitik, miljö, vetenskap och forskning samt socialpolitiska frågor. Sverige och Japan har ett aktivt kulturutbyte, och främjandesatsningar har bl.a. gjorts för svensk design och musik. Bilden av Sverige i Japan som industrination, kulturland och välfärdssamhälle är väl befäst.

Japan är Sveriges näst viktigaste handelspartner i Asien, efter Kina. År 2013 uppgick den svenska exporten till Japan till närmare 15 miljarder SEK. Sveriges import från Japan var drygt 11 miljarder SEK. Det finns runt 160 svenska dotterbolag i Japan, och därutöver är omkring 1 500 svenska företag representerade via agent eller distributör.

Frihandelsförhandlingar mellan EU och Japan inleddes i april 2013. Sverige fäster stor vikt vid dessa förhandlingar, bl.a. mot bakgrund av avtalets potential för ekonomisk tillväxt i Europa och i Japan. Parallellt med frihandelsförhandlingarna pågår förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan. Toppmöten mellan EU och Japan äger rum regelbundet, senast i maj 2014.

De goda relationerna mellan Sverige och Japan har bl.a. manifesterats vid det japanska kejsarparets besök i Sverige i maj 2007 och det svenska statsbesöket i Japan i mars samma år. Statsminister Fredrik Reinfeldts besök i Japan 2008 samt talmannens besök 2010 stärkte relationerna ytterligare. De senaste åren har flera svenska ministrar besökt Japan, häribland justitieministern, finansministern och biståndsministern. Utrikesminister Carl Bildt besökte Japan i februari 2014 och handelsminister Ewa Björling i november 2013. Den japanske kronprinsen besökte Stockholm 2012 för att delta vid kronprinsessan Victoria och prins Daniels bröllop. Prinsessan Takamado deltog vid prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neills bröllop 2013.

Japan idag

Japan är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati. Parlamentet, Kokkai, har två kamrar, varav underhuset har störst inflytande. Det Liberaldemokratiska partiet (LDP) har haft makten under nästan hela efterkrigstiden. I valet till underhuset 2009 vann emellertid oppositionen, det Demokratiska partiet (DPJ). Demokratiska partiet lyckades dock inte leva upp till väljarnas förväntningar på en förnyelse av politiken. Kritik mot regeringens agerande efter den s.k. trippelkatastrofen - jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan - i mars 2011 bidrog till att stödet ytterligare försvagades. LDP vann underhusvalet i december 2012 och kunde därmed återta regeringsmakten. LDP:s ledare Shinzo Abe utsågs till premiärminister och bildade en koalitionsregering tillsammans med Nya Komeito. I juli 2013 vann den LDP-ledda koalitionen en storseger även i överhusvalet.

Japans utrikespolitik har under efterkrigstiden präglats av en nära allians med USA, som bygger på ett säkerhetsavtal som ingicks 1951. Den japanska konstitutionen förbjuder landet att inneha väpnade styrkor, men 1954 upprättades ändå s.k. självförsvarsstyrkor och 1992 antogs en lag som gjorde det möjligt för Japan att under vissa förutsättningar delta i FN:s fredsfrämjande insatser. För närvarande pågår ett förändringsarbete, inklusive ev. ytterligare omtolkning av konstitutionen, som bl.a. syftar till att Japan ska kunna öka sitt engagemang i internationellt samarbete för fred och säkerhet. Japan är en stark förespråkare av FN och strävar efter en permanent plats i FN:s säkerhetsråd.

Japan lägger stor vikt vid ett nära samarbete med länderna i regionen, t.ex. ASEAN-länderna, Australien och Indien. Relationen med grannländerna, häribland Kina, är mycket viktig. På grund av ökade motsättningar kring ögruppen Senkaku/Diaoyu i Östkinesiska havet är de japansk-kinesiska relationerna sedan hösten 2012 spända.

Japan är världens tredje största ekonomi, efter USA och Kina. Efter en mycket snabb ekonomisk tillväxt under efterkrigstiden, har Japan sedan 1990-talets början genomgått en långvarig period av låg ekonomisk tillväxt samt deflation. Premiärminister Abe har sedan tillträdet i december 2012 prioriterat att ta itu med dessa utmaningar genom en ekonomisk politik som fått benämningen Abenomics, och består av finanspolitisk stimulans, aktiv penningpolitik och strukturella reformer.

Kort historisk bakgrund

Efter århundraden av självpåtvingad isolering öppnades Japan i mitten av 1800-talet för omvärlden. Efter detta följde en period av mycket snabb förvandling av det japanska samhället, den s.k. Meiji-restaurationen. Landet utvecklades till en regional stormakt. Första halvan av 1900-talet kännetecknades av en expansionsinriktad utrikespolitik och stora delar av Öst- och Sydöstasien koloniserades. Den japanska kolonialmakten kulminerade runt början av andra världskriget, men fick ett abrupt slut vid kapitulationen 1945. Efter kriget ockuperades Japan av USA och en demokratisk konstitution, som till stora delar var skriven av USA, antogs 1946-1947. Den amerikanska ockupationen avslutades 1952, och dagens parlamentariska demokratiska system började växa fram.

Kontakt