Japan

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Japan under Externa länkar.

Visum till Japan

UD svarar inte på frågor om visum till Japan. För information om visumregler kontakta Japans ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Japan

Samarbete mellan Sverige och Japan spänner över flera områden, häribland ekonomi och handel, utrikespolitik, miljö, vetenskap och forskning samt socialpolitiska frågor. Sverige och Japan har ett aktivt kulturutbyte, och främjandesatsningar har bl.a. gjorts för svensk design och musik. Bilden av Sverige i Japan som industrination, kulturland och välfärdssamhälle är väl befäst.

Japan är Sveriges näst viktigaste handelspartner i Asien, efter Kina. Det finns runt 160 svenska dotterbolag i Japan, och därutöver är omkring 1 500 svenska företag representerade via agent eller distributör.

Frihandelsförhandlingar mellan EU och Japan inleddes i april 2013. Sverige fäster stor vikt vid dessa förhandlingar, bl.a. mot bakgrund av avtalets potential för ekonomisk tillväxt i Europa och i Japan. Parallellt med frihandelsförhandlingarna pågår förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan.

De goda relationerna mellan Sverige och Japan har bl.a. manifesterats vid det japanska kejsarparets besök i Sverige i maj 2007 och det svenska statsbesöket i Japan i mars samma år. Handelsminister Ewa Björling besökte Japan i november 2013, och utrikesminister Carl Bildt i februari 2014.