Budget 2011: Utrikesdepartementets förslag

UD10.076

Utgiven:
12 oktober 2010

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Utrikesdepartementets delar av budgetpropositionen 2011