Finansministrarna diskuterade ekonomisk styrning och samordning

EU:s finansministrar möttes i rådet för Ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 24 januari. Diskussionen handlade bland annat om stärkt ekonomisk styrning och samordning. I anslutning till Ekofin hölls också möten om den europeiska stabilitetsmekanismen ESM och euroområdets finanspolitiska pakt. Finansminister Anders Borg representerade Sverige.

Anders Borg och Jan Vincent Rostowski Anders Borg i samtal med sin polske finansministerkollega Jan Vincent Rostowski. Foto: Europeiska unionens råd

Ekonomisk styrning och samordning

Finansministrarna diskuterade EU-kommissionens två lagförslag om stärkt ekonomisk styrning. Förslagen ska bygga vidare på de redan antagna reglerna i det så kallade "sex-packet", som antogs under hösten. De två förslagen till förordningar rör förstärkning av budgetövervakningen i euroområdet och stärkt övervakning av euroländer som har, eller hotas av, allvarliga problem med sin finansiella stabilitet.

Rådet beslutade att samtliga euroländer ska rapportera in sina budgetplaner till EU-kommissionen, inte bara länder som är föremål för process på grund av allt för stort budgetunderskott. Den särskilda arbetsgruppen för dessa frågor fick i uppdrag att se över de invändningar som fanns om att även länder med ordning i sina offentliga finanser ska rapportera och om tidpunkten för rapportering.

Rådet beslutade också att euroländerna, med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, ska kunna rekommendera ett annat euroland att söka finansiellt krisstöd. Dock ska beslutsordningen för detta ses över i syfte att inte inkräkta på beslutsprocessen inom ramen för stabilitetsmekanismen ESM.

Finansministrarna diskuterade även EU-kommissionens årliga tillväxtprognos och noterade arbetsordningen för den europeiska planeringsterminen.

Ungerns åtgärder inte tillräckliga

Ekofinrådet slog fast att Ungern inte har uppfyllt kraven för att få ner sitt budgetunderskott i nivå med EU:s riktlinjer på max 3 procent av BNP. Ungern har befunnit sig i så kallat underskottsförfarande sedan juli 2004 och rådet har återkommande antagit rekommendationer för att landet ska skapa ordning i sina offentliga finanser, senast 2009 då Ungern uppmanades att uppfylla budgetkraven till 2011.

Enligt EU-kommissionen kommer Ungern statistiskt att klara budgetmålen för förra året, men bara eftersom man flyttat tillgångar från privata pensionsfonder till statskassan, en åtgärd som Ekofinrådet inte godkände. I förlängningen kan detta leda till att EU:s regionalstöd till Ungern stoppas.

Handeln med OTC-derivat

Rådet uppdaterade sin position om OTC-derivat med förhoppningen om att kunna nå ett snabbt avslut i förhandlingarna med Europaparlamentet för att reglerna ska börja gälla så snart som möjligt. OTC-derivat eller "over-the-counterderivat" handlar om den typ av icke-standardiserade derivat som vanligtvis inte handlas på börser och reglerade marknader utan istället förhandlas direkt mellan parterna, till exempel en bank och ett företag.

Lagförslaget syftar till att minska risker och öka transparensen vid handel med OTC-derivat, bland annat genom att handlande parter ska överlämna sina transaktioner till en central motpart och att alla derivatkontrakt ska rapporteras i transaktionsregister.

Möten i anslutning till Ekofin

Eurogruppen sammanträdde som vanligt inför Ekofin. Diskussionen bland euroländernas finansministrar rörde särskilt skuldkrisen i Grekland.

- Det är väldigt tydligt att den grekiska regeringen fortsätter att släpa fötterna efter sig när det gäller att genomföra det man har utfäst sig om, sade finansminister Anders Borg på pressträffen efter Ekofin.

- Det här är naturligtvis väldigt allvarligt. Det skapar en allvarlig brist på förtroende för den grekiska regeringens förmåga att gå vidare med konsolideringsprogrammen.

Samtliga finansministrar träffades på måndagen även i ett möte om euroområdets finanspolitiska pakt. Diskussionen var en förberedelse inför stats- och regeringschefernas informella toppmöte i Bryssel på måndag.

- Om vi har fått garantier att pakten inte är ett försteg in i eurosamarbetet och det inte heller ger oss legala bindningar så vore det konstigt om vi ersatte den svenska flaggan med en tom stol, sade Anders Borg som upplever att det finns stor förståelse för de synpunkter som Sverige och andra icke-euroländer fört fram om att få en plats vid bordet på eurotoppmöten.

I ytterligare ett separat möte måndagen enades finansministrarna om det fördrag som etablerar stabiliseringsmekanismen ESM. Fördraget ska undertecknas i februari för att sedan ratificeras i euroländerna. ESM träder i kraft i juli i år, ett år tidigare än vad som planerades från början.

---
För information om samtliga dagordningspunkter som diskuterades se uppföljning från rådets presstjänst i högermarginalen.

I filmen nedan svarar finansminister Anders Borg på frågor vid sin ankomst till Ekofin.