Ministrar förhandlar ny fiskepolitik i EU

EU:s fiskeministrar ska på rådsmöte 12 juni försöka enas om ett förslag om en reform av EU:s fiskepolitik. Förslaget ska förhandlas med Europaparlamentet innan ett slutligt beslut kan fattas. För Sverige är det viktigt att säkerställa ett hållbart fiske i EU senast 2015. Men också att få ett förbud mot att kasta tillbaka fisk i haven. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson representerar Sverige vid mötet i Luxemburg.

Den nuvarande fiskepolitiken i EU anses misslyckad. Därför har EU-kommissionen presenterat ett omfattande förslag till en ny grundförordning som ska träda ikraft 2014.

Det danska ordförandeskapet har inför rådsmötet 12 juni presenterat ett kompromissförslag med målsättningen att rådet ska uppnå en överenskommelse inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

För Sverige är det viktigt att den framtida gemensamma fiskepolitiken är hållbar, inte bara miljömässigt utan även socioekonomiskt. Det är av stor vikt att de levande biologiska resurserna återuppbyggs till nivåer som säkerställer ett maximalt hållbart fiske senast 2015