Steg mot förbättrade transporter i Europa

På rådsmötet den 22 mars nådde EU:s transportministrar en överenskommelse om ett transeuropeiskt transportnätverk (TEN-T) inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet. Nätverket omfattar alla EU:s medlemsländer och regioner och ska knyta samman järnvägar, vägar, flyg och sjöfart i Europa. Statssekreterare Carl von der Esch representerade Sverige.

Transeuropeiskt transportnätverk (TEN-T)

Transportministrarnas överenskommelse om TEN-T innebär att ministerrådet nu är redo att inleda förhandlingar om förslaget med Europaparlamentet.

Syftet med EU-kommissionens lagförslag är att koppla samman de olika trafikslagen i Europa till ett gränsöverskridande nätverk för godstransporter. Avsikten är också att få ner de omfattande utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Sverige stöder målet om att minska utsläppen från transportsektorn med 60 procent till år 2050. Ett beslut om TEN-T förslaget är att förvänta under första hälften av 2013.

Den första delen av det utbyggda transportnätet ska vara på plats 2030. Utbyggnaden av TEN-T ska finansieras genom fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility), enligt EU-kommissionen.

Sverige välkomnar överenskommelsen och ambitionen att utveckla ett väl fungerande europeiskt transportsystem i syfte att stärka EU:s konkurrenskraft och tillväxtpotential i linje med Europa 2020-strategin.

Marktjänster på EU:s flygplatser

Transportministrarna kom även överens om förslaget om marktjänster på EU:s flygplatser inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet. Syftet med EU-kommissionens förslag är att öka konkurrensen inom sektorn för marktjänster och skapa rättvisare villkor mellan marktjänstföretagen. Exempel på marktjänster är bagagehantering, incheckning, underhåll av flygplan, tankning med mera.

---

För information om samtliga dagordningspunkter som diskuterades se uppföljning från rådets presstjänst i högermarginalen.